Voor u gelezen: “Be love now”

 

"Be love now"

Momenteel is nog maar een van Ram Dass’s indringende boeken in het Nederlands verschenen.
Het nieuwe boek, verschenen in 2011, is misschien zijn meest indringende.
Het is eigenlijk een uiteenzetting van de krachtige doch eenvoudige benadering van de weg van het hart.
Zoals Sri Sri Ravi Shankar zegt: “Love is not an emotion – it is your very being.”
Daarin ligt de essentie van Dass’s nieuwe uiteenzetting van de spirituele weg: de weg van het hart en de verbinding met het Goddelijke.

Twee werelden
Oppervlakkig gezegd, er zijn twee werelden waarin God ‘extern’ of ‘intern’ is. Er is de wereld van ‘ismen’ en dogma’s (Christendom, Islam …) waar God los staat van de mens die de opdracht heeft om deze externe God te verheerlijken.

Liefde en compassie zijn eerder cognitieve concepten dan door het hart gedragen staten van zijn.
Dit is de wereld van westerse religies.
En er is de wereld van – laten we voor de eenvoud zeggen – de oosterse godsdiensten, waar de mens zelf deel uitmaakt van God, die al in hem is, en waar de verbinding geheeld wordt door op te gaan in liefde.
Vanuit het hart van de mens, op grote afstand van de afleiding van zijn gedachten (‘the mind’).

Ram Dass …
… werd geboren als Michael Alpert in een gegoed Joods gezin, waar zijn vader – een immigrant uit Polen –veel bereikt had en directeur was van een spoorwegmaatschappij.

Door allerlei omwegen wordt Michael professor klinische psychologie aan Harvard. Hij gaat helemaal op in de ‘American dream’: huizen, auto’s, vliegtuig … maar merkt dat er steeds iets ontbreekt.
Op dezelfde gang waar hij zijn kantoor heeft, treft hij Timothy Leary, ook werkzaam aan de Universiteit, maar intens bezig met persoonlijk onderzoek met psychedelische middelen zoals LSD en nog veel meer.
Michael begint hem te volgen en ontdekt de wonderwereld van de door drugs veroorzaakte belevenissen. En nog steeds ontbreekt er iets.
Op zoek naar dat iets belandt hij eind jaren ’60 in India waar, door een aaneenschakeling aan bijzondere gebeurtenissen (sommige lezers zullen de kracht en waarde van synchroniciteit bespeuren!) hij Maharaj-ji (Neem Karoli Baba) ontmoet.
Vanaf dat moment, dat Ram Dass – de nieuwe naam die hij krijgt (‘dienaar van God’) – uitvoerig en ontroerend beschrijft in zijn boeken en lezingen, begint Michael Alpert te verdwijnen en wordt Ram Dass geboren.

Twee wegen, één duidelijke weg voor Ram Dass
Voor degenen die zoeken achter de illusie van de materiële wereld is het duidelijk dat er twee levensbasispaden zijn: de weg van het hoofd (cognitie, ratio, aanbidden van een God buiten zichzelf) en de weg van het hart (gevoel, spiritualiteit, directe ervaring van God).

Ram Dass’s boeken gaan over de weg van het hart, de ontluikende spiritualiteit en het leven in verbinding met een ‘guru’ (letterlijk, iemand die de duisternis ontneemt).
Het leven van miljoenen is verrijkt, misschien zelfs veranderd, door het lezen van boeken als ‘Be here now’ (zijn eerste boek), ‘Still here’ (een hartverwarmend verhaal over bewust ouder worden, en de verdieping van zijn spiritualiteit na een zware beroerte die hem bijna fataal werd ) en andere boeken die alle de moeite waard zijn … en nu zijn jongste boek dat een glimp geeft van de diepte van zijn rijkheid en rijpheid en hoe hij gegroeid is in zijn leven met en liefde voor Maharaj-ji, die al 30 jaar uit zijn lichaam is en die in die staat zo intens aanwezig is.
‘Be love now’ is een levendig levensverhaal dat intens naar meer smaakt. Naar nog meer verdieping. Het is zo’n boek waarvan ik het jammer vind wanneer ik het heb uitgelezen!

Someone asked Maharaj-ji, “How do I know if someone is my guru?”
Maharaj-ji said, “Do you feel he can fulfill you in every way spiritually? Do you feel he can free you from all desires and attachments? Do you feel he can lead you to final liberation?”
Maharaj-ji said, “The guru is not external. It is not necessary for you to meet your guru on the physical plane.”

 

Volgende maand

“Bekijk ze als mensen” door Rob Derksen

 

, , , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Een site van WebZenz.