Training – teambuilding

U heeft al een team. U bent onderdeel van een team.
Maar: hoe hecht en open is het onderlinge contact?
Hoe is de kwaliteit van uw teambuilding?

Het succes van een team berust op een duidelijke communicatie zonder jaloezie en verborgen agenda’s.

Aanpak

U kunt met z’n allen in de Ardennen een vlot bouwen Teambuilding 1en een wilde river bevaren. Heerlijk, toch?
Dat is één benadering van teambuilding, een richting ‘naar buiten’.
Een andere, krachtige benadering van teambuilding is de richting ‘naar binnen’ om uiteindelijk ‘naar elkaar toe’ een diepere communicatie tot stand te brengen.
Deze training is gebaseerd op:

 • 3 à 5 dagdelen (aaneengesloten)
 • het hele team samen
 • op locatie
 • één grote zaal

Hoe het werkt

Als de groep groter is dan 20 deelnemers werk ik met een extra trainer voor sommige oefeningen.
De tijd is opgebouwd uit korte stellingen gevolgd door interactie met de trainer, gevolgd door intensieve oefeningen binnen de groep.
Na iedere oefening vindt een plenaire uitwisseling en bespreking plaats.
Er is altijd ruimte voor het individu binnen het teamproces! Uiteindelijk is er meer onderling begrip voor elkaar én voor de verschillen die er zijn.

Thema’s

Voorbeelden van thema’s die aan de orde komen:

 • welke individuele en gemeenschappelijke doelen zijn aanwezig?
 • hoe maken we één duidelijk doel?
 • wat u als ‘mens’ nodig heeft
 • hoe u communiceert: de weg naar helderheid en oprechtheid
 • welke types zijn aanwezig, en wat zijn hun verschillende behoeften?
 • iedereen is normaal… dus?
 • normen en waarden, pijn en plezier: verschillen en implicaties
 • ‘self-esteem’: eigendunk en gevoel van eigenwaarde
 • de gevaren en beperkingen van oordelen
 • complimenten en feedback volgens de David Bloch-methode

Confronterend = uitdagend

U mag er zeker van zijn dat velen deze aanpak als confronterend ervaren.
De training levert duidelijkheid op binnen de groep.
Omdat het voor velen stof tot nadenken geeft, hoort ‘nazorg’ (in de vorm van individuele sessies) bij de opzet van deze training.

Dit is een training voor alle niveaus binnen de organisatie.

Actie!

Neem contact op om uw specifieke programma en wensen te bespreken.

Een site van WebZenz.