Training – meer charisma, meer invloed!

Is het u ooit opgevallen hoe sommige individuen lijken meer uit te stralen en meer kracht te hebben dan anderen?
Hoe ze vitaler, meer enthousiast en zelfverzekerd overkomen?
Ze hebben kennelijk meer charisma!

EnergieCharisma 1

De kern van hun charisma is energie.

Belangrijke vragen die aan de orde komen zijn:

  • hoe krijgt u meer energie?
  • wat doet het voor u?
  • wat bent u bereid om te doen om uw gewenste doel te bereiken?

In groepsverband of individuele sessies onderzoekt u de oorzaak van uw actuele niveau van energie.
U maakt een uitvoerige analyse van uw uitstraling én hoe u denkt dat u overkomt bij anderen.
De laatste stap is om te definiëren hoe u graag gezien wilt worden: uw gewenste imago.

Thema’s: de vier gebieden

Daarna kijken we naar de verschillende gebieden waarop u uw persoonlijkheid neerzet:

  • mentaal
  • fysiek
  • emotioneel

En voor degenen die ervoor open staan, is het vierde gebied – het spirituele – het krachtigste.
Dit is immers de bron van de andere drie gebieden.

Inzicht

De weg naar verhoogde vitaliteit is geen weg van de ‘quick fix’, maar een aanzet tot inzicht, dat uitzicht biedt.

Verandering vereist

Deze training ondersteunt zowel groepen als individuen die een eenduidig, krachtig beeld naar buiten willen brengen.
Het leereffect – zowel de leerstof als de oefeningen – komt duidelijker tot uiting wanneer de sessies verspreid zijn over weken en eventueel maanden.
Het is tenslotte een ‘ongoing process’.

Dit is een training voor alle niveaus binnen de organisatie.

Zie ook deze pagina over succes >>>

Actie!

Neem contact op om uw specifieke situatie en wensen op dit gebied te bespreken.

Een site van WebZenz.