Presentatiemythe 14: Uw buitenlandse luisteraars kunnen uw Engels verstaan

SituatieSpeaker
Een internationaal congres waar een Japanse hoogleraar een toespraak in het Engels opleest.
Totaal onverstaanbaar, omdat de man geen woord Engels kent en het verhaal staat fonetisch op schrift.

Situatie: als Nederlander is uw Engels redelijk tot goed.
U levert een bijdrage aan een bijeenkomst in Duitsland waar uw collega’s vanuit diverse landen aanwezig zijn: uit Italië, Spanje, Frankrijk, de VS en Griekenland.
Formeel is Engels dé taal van uw organisatie, maar in schriftelijke (e-mail!) uitwisselingen is het u allang opgevallen dat het niveau van het Engels bijzonder verschillend is.
U draaft door met uw presentatie en twijfelt of u goed overkomt.

Communicatie
Waar kunt u het beste opletten?
Er zijn drie belangrijke onderdelen die de aandacht verdienen: uw taalkeuze, de ‘verpakking’ van uw woorden (uw stem) en de ‘verpakking’ van uw stem (uw lichaam).
Deze drie elementen dragen bij tot de duidelijkheid van wat u zegt, ze vormen een belangrijke basis voor uw geloofwaardigheid en uiteraard ondersteunen ze uw verstaanbaarheid.

Verbale communicatie

De volgende aanwijzingen voor de taal zijn uw belangrijkste aandachtsgebieden:

 • Houd uw woorden eenvoudig. Waar Nederlanders woorden samenvoegen – zoals ‘aandachtsgebieden’ – kunt u beter in het Engels zoeken naar ‘gebieden die uw aandacht verdienen’. Dit geldt beslist voor vaktaal.
 • Zorg ervoor dat u uw zinnen kort houdt. Zo maakt u minder fouten en u bent makkelijker te volgen.
 • Houd de grammatica eenvoudig, met als uitgangspunt de basisregel: subject – verb – object.
 • Gebruik waar mogelijk de tegenwoordige tijd, zelfs als het over de toekomst gaat.
 • Leer het verschil tussen ‘I work – I am working – I have worked – I worked – I have been working’. Dit is voor Nederlanders een traditionele valkuil die tot verwarring leidt.
 • Wees precies in wat u bedoelt met ‘good’ en ‘nice’, en gebruik juist andere woorden.
 • Schrap zo veel mogelijk het woord ‘I’ en gebruik veelvuldig ‘you’.
 • Vermijd clichés en idiomatische taal: gebruik steeds letterlijke uitdrukkingen en vertaal nooit een idiomatische uitdrukking letterlijk.

Zo kwam Den Uyl ooit, na een bespreking in New York, met de uitdrukking: “Come on now, let’s all be gay!” (*)
Of bij een meningsverschil zou hij ooit hebben gezegd: “That’s whole other cake!”

Non-verbale communicatie I: stem
De ‘verpakking’ van uw woorden is op de eerste plaats uw stem.
Belangrijke aspecten van uw stem zijn volume, intonatie en tempo (snelheid).

U weet vast uit eigen ervaring dat verschillende culturen enigszins herkenbaar zijn aan het stemgebruik.
Dit zijn enkele van de vaak voorkomende oordelen:

 • Duitsers spreken vrij langzaam, met een zware stem; alles klinkt gewichtig.
 • Scandinaviërs komen wat rustig en bescheiden over: zacht, ingetogen maar wel met een duidelijke intonatie.
 • Italianen, Spanjaarden en Grieken lijken altijd opgewonden te zijn.
 • Amerikanen ‘kauwen’ hun woorden en hebben vaak een diepe, vlakke intonatie.

Of deze opmerkingen echt waar zijn, is niet aan de orde.
Wel klopt het dat wanneer u voor een groep presenteert, met deelnemers uit verschillende landen, uw afwisseling in volume, intonatie en een wat verlaagd tempo iedereen helpen om zich meer thuis te voelen bij u.
Zo komt u ontspannen, vriendelijk, zelfverzekerd en gepast enthousiast over – kenmerken die waarschijnlijk in uw voordeel zijn.

Manieren om u te helpen met deze afwisseling zijn het gebruik van korte zinnen en het uitademen bij de interpunctie.
Zo brengt u functionele stiltes in uw verhaal.
Pauzes helpen de luisteraars om u te volgen.
Vooral bij internationale bijeenkomsten heeft u veel meer stilte nodig om uw woorden kracht bij te zetten.
Zoals de Vlaming Karel Jonckheere ooit zei:

De woorden mogen dienen uitsluitend om de stilte te verbeteren.

Non-verbale communicatie II: gebaren
Een Engelsman presenteert in Zwitserland. Lekker losjes.
Hij loopt heen en weer en slaat af en toe met z’n vuist in de andere hand, om wat krachtiger over te komen.
Het is een duidelijk gebaar in veel landen en culturen, maar juist in Zwitserland heeft het de betekenis van F*ck you!

U presenteert in een internationale groep en wilt aangeven dat de situatie helemaal goed zit.Hand-finger
U geeft het bekende oké-gebaar van een cirkel gevormd door uw duim en wijsvinger.
Uw Amerikaanse en West-Europese luisteraars weten inderdaad dat het snor zit met uw project.
De Japanse deelnemers zouden kunnen denken dat het project veel geld kost – u maakt toch een gebaar dat in Japan ‘geld’ betekent!
Bij sommige van uw mannelijke Zuid-Amerikaanse, Griekse en Arabische deelnemers loopt u het risico dat ze zich bijzonder beledigd voelen vanwege de negatieve seksuele betekenis van het gebaar.
Waarschijnlijk kent u ook het betekenisverschil tussen Nederland en Frankrijk wat betreft het gebaar met de vinger op het voorhoofd.

U kunt terecht concluderen dat naast uw taal, uw non-verbale gedrag (zo’n 80-93% van de communicatie) een bron van veel potentiële misverstanden is!

Non-verbale communicatie III
Omdat deze mythe voornamelijk over de taal gaat, blijft deze paragraaf kort.
Denk aan gepast afwisselende beweging, aan een duidelijke mimiek, aan uw houding (wanneer u rechtop staat, komt u eerder als ‘oprecht’ over!) en de afwisselende afstand die u met uw luisteraars houdt.

Verder horen uw kledingkeuze en uiterlijke verzorging hierbij.

Bijvoorbeeld: bij een Japanner komt u serieuzer over in een wit overhemd en kostuum; wat betreft uw kapsel, denk aan hoe netjes Italiaanse mannen er meestal uitzien; gepoetste schoenen zijn een belangrijk teken in veel culturen; en voor vrouwen is de keuze tussen rok en pantalon wel van belang.

Hoewel het waar is dat er veel aan het veranderen is wat betreft kleding – vooral in de richting van los en informeel – kunt u nog steeds uw voordeel doen aan de woorden van Coco Chanel uit 1946:

Wanneer een vrouw slecht gekleed is, merkt men de kleding op. Wanneer een vrouw onberispelijk gekleed is, merkt men de vrouw op.

Dit geldt vrijwel zeker ook voor mannen!

Tot slot…
U ziet dat uw verstaanbaarheid meer te maken heeft met de verpakking van de woorden dan de woorden zelf.
Uw gebrekkige taal wordt eerder over het hoofd gezien wanneer de verpakking in orde is.
In plaats van een cursus Engels volgen (wat sowieso leerzaam kan zijn!) is een presentatietraining misschien nog meer op z’n plaats!

(*) Voor alle duidelijkheid: hoewel ‘gay’ nog steeds ‘vrolijk’ betekent, wordt het tegenwoordig vrijwel uitsluitend gebruikt met de betekenis ‘homo’.

 

Volgende maand
Mythe 15: U bent alleen geloofwaardig wanneer u serieus bent

, , , , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Een site van WebZenz.