Presentatiemythe 13: Om afleiding te voorkomen, kunt u beter niet naar uw luisteraars kijken

Mythe 13: "Beter niet naar de luisteraars kijken"Wanneer u veel aandacht wilt besteden aan de inhoud van uw verhaal, dan is alle contact met uw luisteraars inderdaad een afleiding.
Wanneer u er bent om uw informatie ‘op te dienen’, dan zijn onderbrekingen en interacties een belemmering van uw gegevensstroom.

Het enige is, hoe efficiënt is deze stijl van ‘communicatie’?

Een goede presentatie
De meningen zullen verschillen over wat een ‘goede’ presentatie uiteindelijk is.
Hier zijn enkele punten die herhaaldelijk naar voren komen tijdens de trainingen die ik al jarenlang geef.
Een ‘goede’ presentatie trekt de aandacht; het is leuk, in de breedste zin van het woord; het kan boeiend zijn, en is zeker interessant; er is een heldere boodschap; het is duidelijk welke actie moet volgen; er is een bepaalde dynamiek; en er is interactie tussen spreker en luisteraars.

Vaak wordt ‘duidelijke structuur’ genoemd, maar later in de training begrijpen de deelnemers hoe het komt dat juist de structuur van ondergeschikt belang is — voor de luisteraar.
Dit punt komt verder aan de orde in andere artikelen van deze serie.

Wat luisteraars willen
Iedereen — luisteraar, gesprekspartner of klant — wil graag gezien worden. Letterlijk én figuurlijk.
Mae West zei ooit: “It’s better to be looked over than overlooked!”

Een deel van uw taak als spreker is inderdaad om te kijken naar uw luisteraars.
‘Kijken’ — oogcontact — is een belangrijk onderdeel van de non-verbale communicatie.
Al staat u op een podium met schijnwerpers op u gericht, dan kijkt u toch de zaal in — ja, ook naar het eerste en tweede balkon!
Al kunt ú niets zien, de deelnemers aan deze bijeenkomst zien dat u in hun richting kijkt, waardoor ze het juiste gevoel kunnen krijgen dat u hen ziet.

Gaat het om een kleine groep, dan is het makkelijker om uw luisteraars aan te kijken… maar misschien ervaart u de nabijheid als lastig, zelfs bedreigend.
Misschien doet u ‘alsof’ u kijkt, maar u ziet hen — letterlijk en figuurlijk — over het hoofd.
Met de westerse normen wat oogcontact betreft, overweeg de nadelen van een te vluchtige of afwijkende blik voor uw geloofwaardigheid.

Misvatting
Veel sprekers denken dat ze interactief werken door aan het einde van hun lezing te vragen of er vragen zijn.
Dit is een van de saaiste presentatieclichés die er bestaat!

Stel dat u een heldere uiteenzetting geeft van uw onderwerp en het probleem dat ter discussie staat.
Stel dat u duidelijk bent in uw opvatting van het juiste scenario of de juiste kijk op de zaken.
Wat doet u voor uw geloofwaardigheid op het moment dat u om ‘vragen’ vraagt?
Er zijn géén vragen — u bent toch duidelijk geweest?

Discussie? Nee, hoor: uw mening staat als een huis, en als iemand een andere mening heeft, is dat zijn goed recht.
Er is dus niets te discussiëren, en ook geen werkelijke interactie.

Nee, interactie — voornamelijk non-verbaal, maar ook verbaal — hoort binnen de presentatie te zijn, zodat u op de juiste wijze (die u kunt leren!) mét uw luisteraars praat in plaats van tégen een gehoor of uw toehoorders.

Kijken… en praten mét
Is het u ooit opgevallen dat sprekers die fysiek afstand nemen — door veraf te staan en niet te kijken — ook emotioneel afstand nemen?
Ze gebruiken lange, plechtige zinnen en het woord ‘men’ en ze praten over ‘mensen’.
Ze hebben een ingehouden lichaamstaal.

Ze gebruiken de toekomstige tijd, lijdende werkwoordsvormen en zijn o-zo-zorgzaam om stellige uitspraken te vermijden en een voorzichtige en onduidelijke middenweg te volgen.

Het kan anders.

Wilt u succes boeken met uw presentatie, dan heeft u contact nodig.
Hoe meer u uw luisteraars betrekt, des te meer ze zich betrokken voelen, des te meer kans u heeft om hen te ‘bewegen’ in de richting die u wenst.

Zelfverzekerdheid
De Engelse uitdrukking ‘Certainty sells!’ is hier van essentieel belang.
Wanneer u oogcontact vermijdt, komt u als onzeker over.
Wanneer u ‘op afstand’ praat, komt u als onzeker over.
Wanneer u juist oogcontact maakt, in contact komt met uw luisteraars, komt u zelfverzekerd over, wat in uw voordeel is als ondersteuning van wat u te vertellen heeft.

Bron van zekerheid
De ervaren spreker weet dat zijn bron van zekerheid niet ligt in de informatie op het scherm, en niet in de hoeveelheid informatie die hij oplepelt.
Hij weet dat de ware bron te vinden is in het contact met z’n luisteraars.

Net zoals kinderen in een speeltuin steeds roepen: “Kijk, pappie, kijk!” omdat ze de emotionele voeding van gezien te worden nodig hebben, kunt u ook gevoed worden door alle ondersteunende energie die uw luisteraars en kijkers beschikbaar maken… maar of u er gebruik van dúrft te maken, is aan ú!

 

Volgende maand

Mythe 14: Uw buitenlandse luisteraars kunnen uw Engels verstaan

 

, , , , , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Een site van WebZenz.