‘De Odyssee van de goden’ door Erich von Däniken

Ontdekkingsreis

Stel dat er een geschiedenis van voor de geschiedenis was. Dat er hoog ontwikkelde beschavingen waren lang voor de ons bekende kaders van ‘prehistorie’ en ‘historie’.
Stel dat de reguliere wetenschap begint zich te verdiepen in alle anomalieën, die zich overal ter wereld voordeden en die terzijde worden geschoven alsof ze niet bestaan omdat ze ‘onverklaarbaar’ zijn binnen onze huidige kaders…
Stel dat het referentiekader voor historische en archeologische stellingen in de basis niet klopt.
En dát is nou waar Von Dänikens levenswerk begint!

Erich von Däniken: gedreven

Als dat allemaal zou gebeuren, dan zou de eerste wetenschapper naar wie hierover geluisterd wordt, Erich von Däniken zijn. Sinds zijn vroege jeugd (hij is in 1935 in Zwitserland geboren) was hij gefascineerd door ‘alles dat niet klopt’ in de orthodoxe verklaringen. Von Däniken:

Buitenaardse wezens bezochten onze Aarde vele millennia geleden. Ze gedroegen zich net zoals etnologen vandaag de dag. Ze bestudeerden enkele talen, bezochten verschillende stammen, opperden aanbevelingen en op een bepaald moment verdwenen ze… met de belofte om ooit in de verre toekomst terug te komen. Onze voorouders uit het stenentijdperk konden het allemaal niet vatten en gingen er – onterecht – vanuit dat de buitenaardse bezoekers ‘goden’ waren. Ze bleven weg, maar de verhalen erover werden doorverteld en maakten deel uit van de mythologie, en van daaruit vormden ze de basis voor tal van religies… Het bewijs dat [deze bezoekers] terug zullen komen, spreekt een heldere taal – en dát is mijn drijfveer.

Veelvuldig bewijs

Om maar enkele te noemen:
– de overeenkomsten tussen de Baskische taal en oertalen zoals die van de Azteken
– de overeenkomsten tussen de piramiden in Egypte, Mexico, China en elders
– de bijzonder regelmatige plaatsing van steden in Griekenland op gelijke afstand van elkaar én in de perfecte verhouding (62%) tot de gulden snede
– de oeroude afbeeldingen van figuren in kleding en met attributen die precies op moderne kosmonauten lijken
– schitterende, duizenden jaren oude dunne platen van legeringen van koper, zilver en goud die getuigen van een ongekend hoog niveau van expertise in de metallurgie
– de zogenaamde Piri Reis-kaart (rechts) die ‘onmogelijk’ accuraat de contouren van Antarctica weergeeft van vóór de laatste ijstijd, dus zonder ijs
– de talloze aanduidingen voor het bestaan van Atlantis tot voor een cataclysme van zo’n 11.400 jaar geleden
– de ‘onverklaarbare’ parallelle karrensporen op het eiland Malta, die in de zee verdwijnen
– een veelvoud aan teksten – van de Bijbel tot de Ramayana en nog meer esoterische bronnen – die verrassend overeenkomstige beschrijvingen bevatten van goden die vliegen…
De lijst is enorm en vormt het gedachtegoed en de expertise van Von Däniken.

Zinnige conclusie

Verguisd door de orthodoxe wetenschappers in archeologie, geologie en nog veel meer disciplines, wat Von Däniken vertelt – preekt! – is koren op de molen voor talloze andere wetenschappers, die juist openstaan voor oplossingen voorbij het standaard-, pragmatisch denken – specialisten die allen ontvankelijk zijn voor de enige conclusie die te trekken is uit deze veelvoud aan bewijsstukken van overal ter wereld, de conclusie waar Von Däniken voor pleit, namelijk dat de ‘goden’ bezoekers van andere planeten waren.

Gedegen uiteenzetting

In zijn vele boeken en documentaires (waaronder een serie door de History Channel) presenteert Von Däniken steeds raadsel na raadsel en bewijs na bewijs.
Hij gaat onvermoeid door en streeft dogmatisch naar het met open vizier onderzoeken van de vele mogelijkheden die ‘zijn’ verklaring mogelijk maakt.

Geschiedenis en mythologie

In dit boek zijn vele van deze ‘bewijzen’ te lezen. Hoewel enige voorkennis van de Griekse mythologie zou helpen bij het lezen, is Von Däniken consequent in zijn uiteenzettingen waardoor alleen het nodige geduld vereist is.
Af en toe hapert de rode draad in dit boek (in directe tegenstelling tot Von Dänikens Waren de goden kosmonauten? dat als een ware krimi leest!) en er is een bepaalde volharding nodig om af te wachten waar hij met zijn uiteenzetting heengaat.
De basis wordt gevormd door de Griekse Argonautica, algemeen als mythe beschouwd, maar door Von Däniken als een beschrijving van een ware geschiedenis, die hij dan uitlegt. Vandaar bouwt hij voort met een analyse van Troje en Atlantis, hun bestaan en hun locatie, en pakt vele andere ondersteunende verhalen uit diverse landen en culturen erbij.

Al met al…

… is dit een boek dat de gedachten prikkelt over wat wel of niet waar is aan de moderne uitleg van geschiedenis, zoals wij die traditioneel kennen.
Wat het zeker doet, is het aanzetten tot geheel anders denken over de vele raadselachtige ‘erfstukken’ uit ons verre verleden en het aanwakkeren van nieuwsgierigheid naar de even vele verborgen oplossingen.

 

De Odyssee van de goden
Meer over Erich von Däniken

, , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een antwoord

Een site van WebZenz.