‘Mission Possible’ door Caroline Beumer-Peeters

Er is een bijzonder belangrijk boek verschenen over het ondersteunen van een puber of adolescent die last heeft van storend gedrag. Storend voor de directe omgeving en feitelijk ook voor zichzelf.

Een boek dat baanbrekende oplossingen biedt.
Dat is het goede nieuws.
Het helpt jongeren vooral met het stellen van doelen, de ondersteuning bij het vinden van de benodigde motivatie en het bereiken van de doelen.

Het slechte nieuws is dat het alleen voor degenen is die bereid zijn om orthodoxe of reguliere psychologie opzij te zetten… omwille van krachtige nieuwe modellen die nog geaccepteerd moeten worden door de machthebbende groepen. Modellen die terdege werken.

Ook slecht nieuws is dat het geen ’doe’-boek is voor ouders en leerkrachten, ondanks het feit dat het potentieel belangrijk is voor iedere ouder of opvoeder.
Het boek is primair bestemd voor de professionele hulpverlener, ‘bijzondere’ docenten en therapeuten.
De marketing – zoals de kafttekst – is werkelijk misleidend.

Het goede nieuws is dat er een duidelijk plan van 11 even duidelijke stappen zijn. En deze stappen houden volledig rekening met de ziens- en ervaringswijze van de jongeren en zijn gebaseerd op het prikkelen van de motivatie en verantwoordelijkheid bij de jongeren zelf. En het werkt! Wél binnen het kader van een gedegen aanpak.

Het slechte nieuws is dat ouders moeten meewerken; ze zijn direct betrokken bij het proces. En dat feitelijk ook de docenten betrokken dienen te worden om het succes te bekrachtigen. En dit allemaal onder de begeleiding van een (externe) professional.

Het goede nieuws is dat het stappenplan overzichtelijk en helder beschreven staat, met sprekende voorbeelden. Ook is er een apart werkboek om het proces te ondersteunen.

Het slechte nieuws is dat zowel de presentatie – grote blokken tekst, lange zinnen, veelvuldig gebruik van lijdende werkwoorden, weinig illustraties – alsook het taalniveau het boek primair toegankelijk maken voor ‘de beter opgeleiden’ die in het algemeen sowieso meer middelen tot hun beschikking hebben.
Ook professionele hulpverleners en therapeuten moeten worstelen met een presentatie (zie verder hieronder) die helaas uit het stenentijdperk lijkt af te stammen.

Het goede nieuws voor verkopers en vooral managers die graag leiders willen worden: hoewel er (grote) delen van het boek in het kader van uw werk ‘oninteressant’ zijn, zijn er voldoende verrassende en krachtige inzichten in het motivatieproces.
Overweeg om dit boek op uw te-lezen-lijst te plaatsen – des te meer als u nog een adolescent thuis heeft!

Even over de ‘verpakking’
Zelf betreur ik het bevestigen van een trend die ik de laatste tijd bespeur in allerlei teksten, van boeken tot brieven: de woorden zijn er, maar de visuele elementen die het lezen vergemakkelijken, ontbreken.
Helaas, want ‘de verpakking is en blijft de drager van de inhoud’.
Het boek is netjes uitgegeven met een prettige keuze van lettertype én het had aan kracht gewonnen door een strikter redactieproces.
Wel heb ik begrepen dat de verantwoordelijkheid voor het visuele resultaat en de redactie bij de uitgever ligt.

Mission Possible, Caroline Beumer-Peeters, ISBN 9789024418671

Caroline leidt het trainingsinstituut BrandNewWay dat ook de krachtige Kids’ Skills- en Parents’ Skills-programma’s beschikbaar maakt voor het oplossen van problemen bij kinderen in het autistisch spectrum.
Zie ook Indra Visser voor meer informatie over deze programma’s en trainingen.

 

, , , , , , , ,

Reageren gesloten.

Een site van WebZenz.