Een radio-interview? Tips en trucs

‘Onbekend maakt onbemind.’
Daarom is uw bekendheid een waardevolle basis voor het uitbreiden van uw netwerk én om opdrachten te verwerven.
Sociale media, kranten en vakbladen, TV en radio zijn allemaal ‘platforms’ om te netwerken, om een breder publiek te bereiken.
Lees hier een aantal tips over de ‘ins and outs’ van een radio-interview. (*)

Gelegenheid
U wordt gevraagd of u creëert de vraag, om in verband met uw deskundigheid uw mening te geven tijdens een vraaggesprek met een interviewer en misschien nog anderen.
Wat kunt u bij zo’n gelegenheid doen om uw kans op een geslaagd interview te optimaliseren?

Slagen…
… betekent hier: optimaal voor de dag komen, en dát is uzelf krachtig neerzetten en, zonder te pochen, zonder arrogant te zijn, toch duidelijk te laten blijken dat u op uw gebied dé expert bent.
Het interview is geslaagd als de luisteraars begrijpen wat ze aan u hebben en hoe ze u kunnen bereiken.

Korte tips

 • Stopwoorden zijn armzalig. Door rustig uit te ademen, vermijdt u ‘uh’. Door eenvoudigweg bewust op uw taal te letten, vermijdt u gemeenplaatsen als ‘zeg maar’.
  Steeds ‘Ja, ja’ zeggen, is trouwens geluid maken zonder enige betekenis.
 • Zeg nóóit: “Dat is een goede vraag” of “Ik ben blij dat u die vraag stelt”.
  Het is juist de taak van een (bekwaam) interviewer om die vragen te stellen.
 • Gebruik ‘je’ alleen waar het ‘jij’ (de interviewer) betekent. Gebruik het woord ‘ik’ wanneer u over uzelf spreekt.
 • Saneer loze uitdrukkingen als ‘enzovoort’ en ‘het een en ander’. Benoem concreet waar u het over heeft.
 • Betrek uw luisteraars erbij; spreek ze gerust aan: “Ook de luisteraars van vandaag zullen herkennen hoe belangrijk het is om… [iets relevants dat bij uw deskundigheid hoort]
 • Maak en gebruik een lijstje met punten die ú te berde wilt brengen. Maak van tevoren aantekeningen om kernpunten die in uw voordeel zijn te noemen.
  Let wel: als u papier gebruikt voor uw geheugensteun, let er op dat u geritsel voorkomt!
 • Zorg voor ‘sound bites’: korte, krachtige citaten – ook, zonder in de voetsporen van Geert Wilders te treden, boute uitspraken die makkelijk te onthouden zijn.
  Voorbeeld: “Als spreker is iedere uitgesproken ‘uh’ een inbreuk op uw geloofwaardigheid.”
 • Help de interviewer door signalen te geven dat u iets wilt zeggen of toevoegen aan wat andere sprekers hebben gezegd. Een opgestoken hand en oogcontact zijn meestal voldoende.
  Geef ook duidelijk aan – met een handgebaar – dat u klaar bent met uw uitspraak.
 • Houd uw beide voeten plat op de vloer en uw handen los van elkaar. Zo bent u meer ontspannen, sneller ‘geaard’ en kunt u functionele ondersteunende gebaren maken.
 • Door een keer de naam van uw bedrijf en dan later uw website te noemen, weet de attente luisteraar u te vinden. Bij een opname voor lokale TV of radio, noemt u ook uw woonplaats als u in de regio woont.
 • Doe uw vooronderzoek. Weet tevoren iets van de interviewer en – indien nodig – van de anderen die met u aan tafel zitten.
 • Spreek ook de anderen aan, of refereer aan hen: “Zoals jij, Stef, heel goed weet uit je ervaringen hier in Apeldoorn,…”
 • Gebruik de naam van de interviewer, de namen van de anderen aan tafel.
  Als u het over uw compagnon heeft, noem ook zijn naam.
 • Wees enigszins creatief, maar ‘don’t steal the show’ van de interviewer; het is immers zijn interview.
 • Begin een antwoord nooit met: “Daar ben ik het niet mee eens…” of iets dergelijks.
  Geef de vraagsteller eerst (een beetje) gelijk en vul dat dan aan met uw mening, al is die volledig tegenovergesteld.
 • Vermijd eveneens uitdrukkingen als “Nou ja, dat wordt wel beweerd, maar…” en “Nou ja, ik heb daar eens over nagedacht…” Durf daadkrachtig úw mening te geven.
 • Hoewel u retorische vragen zeker mag gebruiken – ze geven immers vaart aan uw verhaal – laat het echt vragenstellen aan de interviewer over.
 • Wees alert op kritische of tendentieuze vragen. Heeft de interviewer een vooropgezette mening en zoekt hij slechts bevestiging daarvoor?
  Bij vooronderzoek hoort ook het inzicht verkrijgen in de mogelijke vragen en de gewenste richting van het interview.
 • Laat iedereen uitspreken. U scoort beter door rust in het interview aan te brengen en eerder beschouwend dan kritisch te zijn.
 • Zorg ervoor dat u later een geluidsopname ontvangt en maak waar mogelijk een video-opname voor uw latere promotie.
 • Stuur na afloop een (kort) bericht aan alle betrokkenen met uw waardering en eventuele punten die u zijn opgevallen (bijvoorbeeld een link naar een aanvullend artikel).
  Overweeg om ze uit te nodigen in uw sociale mediagroepen.

Zoals Godfried Bomans het zo beknopt zegt:

Ieder heeft het in zijn macht een persoonlijkheid te worden, als hij de moed bezit zichzelf te zijn.

Dit geldt zeker voor een interview – u kúnt slagen!

 

(*) Een aantal tips geldt uiteraard ook voor andere soorten interviews, zoals via de telefoon en zelfs op TV.

 

, , , , , , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Een site van WebZenz.