Houding: laat zien wie u bent!

Hoe belangrijk is de non-verbale ‘verpakking’ van uw woorden?
Hoe kunt u uw uitstraling door uw mentale en fysieke houding beïnvloeden?
Wat is het verband tussen houding en ‘self-esteem’ (eigendunk)?
Welke rol speelt de ademhaling bij het ontspannen?
Hoe belangrijk is stilte ter ondersteuning van een krachtige houding?

communicatie-1Wanneer u communiceert, draagt u uw boodschap over door middel van verbale én non-verbale signalen.
Het verbale onderdeel – taal, woordkeuze – is een bescheiden percentage van de communicatie (zo’n 7-20%).
De non-verbale ‘verpakking’ is veel belangrijker. Het bestaat uit elementen zoals uw stem (volume, intonatie, tempo, timbre) en uw lichaam (beweging, gebaren, mimiek, houding, uiterlijk, persoonlijke verzorging).
Dit artikel gaat dieper in op houding als specifiek onderdeel van de non-verbale communicatie en de rol in het effectief presenteren.

Vier persoonlijkheidsgebieden

Allereerst is het belangrijk om ‘houding’ in een juist kader te plaatsen. Denk aan een driehoek met als hoeken MENTAAL, EMOTIONEEL en FYSIEK. U draagt uw persoonlijkheid uit – wie u bent, wie u kiest te zijn, hoe u gezien wilt worden – door uw:

✔ mentale houding

✔ fysieke houding

✔ emotionele houding

Deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bent u positief ingesteld en heeft u een optimistische kijk op de wereld, dan is dat duidelijk te zien in hoe u loopt, staat en beweegt, en uw capaciteit om uw gevoelens te verwerken en te uiten. U straalt vitaliteit uit.
Bent u pessimistisch ingesteld, dat straalt u dát uit!

Als u uw imago wilt veranderen of aanpassen voor uw werk en de kwaliteit van uw presentaties, dan maakt het niet uit waar u begint in deze driehoek: een verandering in één hoek beïnvloedt vanzelf de andere twee persoonlijkheidsgebieden.

Vierde gebied

Dit vierde persoonlijkheidsgebied kunt u zien als een onderliggende vlak voor die andere drie. Dit is het gebied van het SPIRITUELE of GEESTELIJKE. Vergelijk: net als inkt een laagje op een vel papier vormt, symboliseert het papier deze vlak. Dit is het gebied van verbondenheid (‘het zich verbonden voelen met een groter geheel’), het gebied van waaruit de andere drie gebieden hun ware voeding krijgen.

De houdinghouding

Wat zegt uw houding over u? Weet u dat zelf wel?
Bent u zich er bewust van wat u uitstraalt door hoe u staat?

✔ U staat ’s ochtends op en u heeft last van uw rug. U weet dat u een zware dag voor de boeg heeft. U twijfelt of u het allemaal aan kan.

✔ Het is de vierde dag van uw grote vakantie. De zon schijnt, u voelt zich uitgerust. U hoeft absoluut niets te doen.

Kunt u zich voorstellen hoe verschillend uw houding in deze twee situaties is? Denkt u dat u iets anders uitstraalt?

Want dáár gaat het om: wat laat u van uzelf zien? Hoe bewust bent u van wat anderen van u ‘lezen’ terwijl u presenteert? Wat wilt u uitstralen ter ondersteuning van uw presentatie? Welk beeld van uw organisatie en welke boodschap kunt u anders, sterker, beter overdragen op dat moment?

Als u uw presentatie op een hoger peil wilt brengen, doet u er goed aan deze essentiële vragen voor uzelf te beantwoorden.

De invloed van uw gedachten

Wanneer u zich voorbereidt op een presentatie en er tegenop ziet, loopt u het risico dat u uw negatieve gedachten tot uiting brengt in de bewegingen, mimiek en houding van uw lichaam.
Henry Ford zei ooit: “If you think you can, or think you can’t, you’ll always be right.”
Het idee hierachter is dat u uw gedachten een positieve draai kunt geven om u te ondersteunen in uw taak, in dit geval uw presentatie. Als u dus besluit dat u er iets prachtigs van maakt, dat u uw grenzen verlegt en dat u uw luisteraars bereikt, raakt en vermaakt, dan heeft u meer kans dat u dat doel uitstraalt en… bereikt!

De invloed van uw gevoelensAssertiveness 1

De vraag is: “Heeft u gevoelens, of bent u uw gevoelens?” Wanneer u weet dat u gevoelens heeft, dan kunt u – door verandering in uw mentale houding (uw gedachten) – ook uw gevoel aanpassen. Met welk gevoel kunt u het beste beginnen aan uw presentatie? Bijvoorbeeld, rustig of onrustig?

Let wel, wanneer u presenteert, is de kans groot dat u een verhoogde aanwezigheid van adrenaline in uw lichaam merkt. Dit kan leiden tot gevoelens van angst en onzekerheid. U geeft een naam aan een lichamelijk verschijnsel (“ik ben bang”, “ik voel me onzeker”). Deze namen zijn weinig ondersteunend. Leer slechts te zeggen: “Aha, ik voel de adrenaline in m’n lijf!”

Terwijl u dit leest, speel even dit spelletje. Maak u eerst heel klein. Let op wat er met uw ademhaling gebeurt. Let op de houding van uw hoofd (voorover gebogen?). Voelt u zich bijzonder energiek en capabel in deze houding? Waarschijnlijk niet.

Ga nu rechtop zitten. Adem diep in de borst en buik. Maak uw borst breed en uw rug recht. Maak uw ogen groot en kijk recht vooruit. Voelt u zich energieker en vitaler nu? Waarschijnlijk wel.

Het is waar dat hoe u zit en staat, weerspiegelt hoe u zich voelt. (Ook het tegenovergesteld geldt: hoe u zich voelt, beïnvloedt uw fysieke houding.) Tegelijkertijd besteden weinig sprekers de nodige aandacht aan hoe ze staan. U heeft ze vast gezien, de sprekers die heen en weer wiebelen (met of zonder lessenaar), degenen die al hun gewicht op één been zetten of niet weten wat ze met hun handen en armen moeten doen.

Besef dat wanneer u met u lichaam ‘wiebelt’, uw taal ook ‘wiebelt’, en u onzekerheid uitstraalt.

Draai het om: wanneer u zich zelfverzekerd wilt voelen, wanneer u zelfverzekerdheid wilt uitstralen, kunt u beter:

✔ rechtop staan (benen, romp én hoofd)

✔ de handen laten hangen langs uw zij

✔ de voeten op ongeveer heupbreedte uit elkaar en parallel plaatsen, tenen recht vooruit

✔ volledig uitademen door de mond.

Deze instructies lijken zo eenvoudig. Toch ervaren velen hoe de kracht van oude gewoonten hen in de weg staat om de nieuwe, ondersteunende kracht van deze (ongebruikelijke) handelingen te ervaren.

Uw mentale houding (‘attitude’) is een belangrijk uitgangspunt voor verandering: het is uw beslissing om uw grenzen te verleggen en om het ongemak van het leerproces te ervaren. Velen merken hoe ongemakkelijk ze zich voelen en terugvallen in de oude gewoonten die hun ‘bekend’ en ‘veilig’ zijn.

De verandering in uw fysieke houding levert het snelste resultaat op ter ondersteuning van het uitstralen van het door u gewenste imago. Bovendien, wanneer u uitstraalt wat u wilt, begint u dat ook te voelen. Hierdoor straalt u het nog meer uit. Het is durven te doen alsof… totdat het u lukt (‘fake it till you make it’).

Ontspanning

relaxHet is de spanning die uw prestatie remt.
Het is de spanning die u belemmert om rustig de juiste bewegingen en gebaren te maken.
Het is de spanning die ervoor zorgt dat u terugvalt op oude, veilige en bekende gewoonten.

Het is dit onbewust gedrag dat uw prestatie ‘draagt’ terwijl u worstelt met uw spanning.

Terug naar ‘mentale houding’: al uw (negatieve) beelden en gedachten over uw spreekbeurt zorgen ervoor dat de ademhaling hoog in uw borst plaatsvindt. Dit is precies wat er gebeurt als u bang bent; het is een natuurlijk gevolg van extra adrenaline in uw lichaam, de adrenaline die u helpt uw pres(en)tatie te verrichten!

Als u leert zich te ontspannen, als u leert bewust dieper uit te ademen, in uw buik en door de mond te ademen, zult u merken welke gevolgen optreden:

✔ u heeft minder last van ‘vlinders in de buik’

✔ u voelt zich rustiger

✔ u heeft meer ‘brandstof’ voor uw stem

✔ uw gebaren en bewegingen hebben meer kans om vloeiend en functioneel te zijn, en dus ondersteunend voor uw verhaal

✔ u heeft meer kans (en tijd) om oogcontact te maken met uw luisteraars

✔ door meer contact met uw luisteraars bent u meer ‘aanwezig’ en beter in staat om spontaan en enthousiast te handelen.

Ademhaling

De volgende twee oefeningen zijn bijna identiek. Voor sommigen werkt de ene oefening beter dan de andere. Het is slechts een kwestie van volgorde van handeling.

Ongeacht of u nu aan het in- of uitademen bent, stop!
Open uw mond. Adem uit.
Maak uw longen leeg.
Span uw buikspieren aan en adem nog meer uit. Buig zonodig iets voorover.
WACHT!

Wacht!

Wacht!

Rek u uit en laat uw longen zich langzaam vullen.

Wacht met volle longen… en adem dan nog een keer diep uit door de mond.

Wacht… en herhaal het proces.

Nu weet u hoe het werkt.

Nog een oefening: adem langzaam diep in en wel zo volledig mogelijk. Houd uw adem vast. Wacht! Wacht!

Doe uw mond open en maak uw longen leeg. Buig zonodig iets voorover. En wacht voordat u weer inademt.

Stilte

Voordat u begint te spreken, adem eerst diep uit. Let op uw houding en neem de tijd. Geniet van de stilte.
De open mond geeft de indruk dat u zachtjes glimlacht, alsof u het leuk vindt om daar te zijn, alsof u uw werk leuk vindt, alsof u trots bent op uw bedrijf of organisatie.
Door te glimlachen en naar uw luisteraars te kijken, maakt u de stilte functioneel – de stilte die dé manier is om een spanning op te roepen en zo de aandacht te trekken, want het heeft geen zin om te beginnen terwijl er geroezemoes is in de zaal!

Houding en ‘self-esteem’

‘Self-esteem’ wordt meestal vertaald als ‘gevoel voor eigenwaarde’ of ‘eigendunk’. Iemand met ‘high self-esteem’ loopt nu eenmaal anders dan iemand met ‘low self-esteem’. Hoe gezond de eigendunk is, is te zien in meer dan alleen in het lopen: hoe iemand beweegt en gebaart, de houding, de kwaliteit van persoonlijke verzorging en van kleding, zelfs de woordkeuze en vlotheid van spreken, en de kracht en levendigheid in de stem.

Als u besluit dat u gezien wilt worden als iemand met een hoge eigenwaarde, zult u rechtop staan. Uw blik zal stevig en helder zijn, uw stem zal rustig en krachtig zijn. U drukt u positief en stellig uit – kortom, alles wat te maken heeft met de verschillende betekenissen van ‘houding’ is een middel om het besef van uw eigenwaarde over te dragen.

Denk aan de kracht van de eerste indruk. U weet hoe belangrijk deze eerste indruk is ter ondersteuning van wat u wilt gaan zeggen. De algemene regel is dat u beter luistert naar iemand die blijk geeft iets belangrijks te gaan zeggen, een indruk die hij eerst door non-verbale communicatie duidelijk maakt. Gebruik voortaan deze kennis in uw voordeel wanneer ú presenteert!

Tot slot

‘Houding’ is een woord met diverse betekenissen, die toch – door al het voorafgaande – duidelijk met elkaar verbonden zijn.
Uw houding bepaalt uzelf!

, , , , , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een antwoord

Een site van WebZenz.