Een dagje bij Edukans in Amersfoort

Dinsdag 29 september was een bijzondere dag voor mij: een kans om medewerkers van ‘een goed doel’ (bekijk hun website!) te ondersteunen bij verschillende aspecten van hun presentaties.
In plaats van een ‘geld’ geschenk, een hele dag training in mijn vernieuwende paradigma van bewust handelen tijdens het communicatieproces.
Na overleg met directeur Kees de Jong werd deze dag gepland en ingevuld.
17 van de 33 medewerkers konden aanwezig zijn samen met enkele eigen gasten, waaronder mijn oude vriend, Bote – die dit verslag heeft geschreven. De drie foto’s zijn een selectie uit de vele foto’s die hij heeft genomen – Bote, van harte bedankt!
Wat mij vooral frappeerde van deze dag was de enorme passie van de medewerkers, hun toewijding aan de boodschap van Edukans – én, hoe ze PowerPoint al deze passie en kracht van zich laten stelen.
Ik vermoed dat dit punt ook een van de meest frappante is dat deze warme, vriendelijke en bezielde deelnemers mee hebben genomen na deze bijzondere dag samen.


Een indruk van David Bloch tijdens een trainingsdag presentatietechnieken

David Bloch 29-9-09 001 Geruime tijd voor de aanvang ben ik reeds aanwezig en zie hoe David de ruimte waarin hij zijn training zal verzorgen, volledig anders gaat inrichten en niets aan het toeval overlaat.

Het betekent onder andere dat hulpmiddelen, zoals beamer, projectiebord, laptop geen centrale plaats innemen. Centraal staat David met direct in de buurt een flipover, die van alle hulpmiddelen nog het meest gebruikt zal worden.

Nadat David iedere deelnemer persoonlijk heeft begroet en iedereen een plaats heeft ingenomen, start David onmiddellijk met zijn training met de vraag: “Wat verwacht je van deze dag?”

Door zijn reacties op de antwoorden uit de groep laat hij duidelijk de deelnemers tot het besef komen dat de inhoud van de over te dragen boodschap het belangrijkste is en dat de verpakking van deze boodschap de drager is van de inhoud. Centraal staat niet langer meer de trainer, die is begeleider van het proces geworden, doch centraal staat de deelnemer, de ontvanger van de inhoud.

Stil wordt gestaan bij zaken als: hoe kun je middelen en ruimte, die tot je beschikking staan, optimaal gebruiken. Wees je bewust van welke logica ten grondslag ligt aan je opstelling. David prikkelt de deelnemers om na te denken over hun situatie en bewust te zijn van al hun handelen, spreken en gebaren. Opvallend daarbij is dat David ook iedere deelnemer van meet af aan met zijn of haar naam aanspreekt, waardoor er een grote persoonlijke interactie ontstaat.
David Bloch 29-9-09 003

Veel onderwerpen met betrekking tot presenteren komen aan de orde, zoals:

–       intro, hoe begin je, hoe stel je je voor

–       presentatie

–       www

–       visitekaartje

–       uiterlijk, verzorging

–       PR

–       de wijze waarop je een telefoon hanteert, melden, afwezigheidsboodschap inspreekt enz.

Op velerlei manieren laat David de deelnemers zich soms pijnlijk bewust worden, hoe moeilijk het is om te breken met gewoontepatronen die geen enkel nut hebben en die een goede presentatie meestal in de weg staan.
Belangrijk is dat je bewust bent van jezelf als communicatiemiddel, wat je wilt uitdragen, wat je wilt antwoorden en dat je dit op het juiste moment te berde brengt.
David Bloch 29-9-09 007

Gerefereerd wordt aan een opmerking van de Deense filosoof Søren Kierkegaard wat er op neer komt, dat een mens wel als origineel ter wereld komt, maar meestal als een kopie deze aarde verlaat.

Wees je bewust dat je gedrag geen imitatie is van wat anderen doen of zeggen, kies je eigen originele weg. Dit geldt zeker voor presentaties. Al te vaak zijn presentaties qua opbouw en inhoud een imitatie. Dan is er geen interactie tussen presentator en deelnemers, omdat de hulpmiddelen té centraal staan waardoor de aandacht van de deelnemer daarop is gericht.

Als presentator dien je je ervan bewust te zijn dat het niet om jou als persoon gaat, dus is ik-gericht presenteren uit den boze. Ook antwoorden en reacties van deelnemers om bij hun presentatie voortaan nu bewust andere wegen te kiezen, zoals: ik denk dat ik het ga proberen, of: ik hoop eraan te denken … die zijn absoluut onacceptabel. Het geeft aan dat je er niet genoeg van doordrongen bent, dat er maar één antwoord juist is, namelijk ja, dat doe ik voortaan. Alle andere antwoorden zijn uitstel of ontwijken van de noodzaak om jezelf bewust te hanteren in iedere situatie en niet een kopie te zijn, door gewoontepatronen te hanteren.

Het is een goede investering om iedere bedrijfsmedewerker met de training van David Bloch te laten kennismaken. Het bedrijfsrendement zal beslist toenemen en daarnaast komt het zeker de relationele sfeer in alle geledingen ten goede.

Geen betere bedrijfsmedewerker dan die medewerker die zich bewust is van alle mogelijkheden die er voorhanden zijn, en daaruit bewust een keuze maakt.

Geen grotere handicap voor een bedrijf dan medewerkers in dienst te hebben die overal problemen zien en door hun gedrag ook anderen ontmoedigen en uiteindelijk zichzelf en hun omgeving totaal verzieken.

Een bedrijf dat oog heeft voor de toekomst zal zeker oog hebben voor het positieve effect dat David Bloch bij de bedrijfsmedewerkers tot stand weet te brengen en zijn investering er meer dan dubbel en dwars uithalen.


Bote Mikkers
(te bereiken via Contact)


, , , ,

Reageren gesloten.

Een site van WebZenz.