‘The China Study’ door T. Colin Campbell

"The China Study" is een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van het belang van een dieet gebaseerd op plantaardige eiwitten‘The China Study’ door T. Colin Campbell
ISBN 9781932100662

Voor u gelezen: een ander paradigma van voeding en gezondheid…
… en voor degenen die open staan om hun voedingspatroon radicaal onder de loep te nemen omwille van betere gezondheid nu en in de toekomst.
Velen hebben in alle tijdperken en culturen hun twijfels geuit over de normen en waarden van hun maatschappij.
Het was de wereldberoemde econoom, John Kenneth Galbraith (1908-2006), die deze normen als ‘conventional wisdom’ (‘aangenomen waarheid’) voor het eerst beschreef.
Hij plaatste zijn inzicht in een nieuw kader, namelijk de ontwikkeling van economieën, en vooral waar dit het afbreken van deze veelal irrationele en fnuikende maatschappelijke stelregels betreft.

Klakkeloosheid
De uitdrukking ‘conventional wisdom’ (verderop ‘CW’) betekent in essentie alle (zogenaamde) waarheden die als algemeen geaccepteerde norm gelden."Waar ligt de waarheid"
Een prachtig voorbeeld is de slagzin ‘Melk is goed voor elk’, die nu pas, enkele decennia sinds haar inburgering in Nederland, tegenstanders begint te krijgen.
Iedere ‘CW’ staat feitelijk open voor kritiek, die onder de noemer ‘challenging conventional wisdom’ (‘CCW’) bekend staat.

Traditiegetrouw
Als zoon van een boer die druk bezig was met vee voor de vleeshandel en koeien voor melkproductie leefde Colin Campbell in de CW over dierlijk eiwitten – namelijk, dat het beste was om elke maaltijd dierlijke eiwitten te gebruiken (vlees, vis, kip, eieren) en bij iedere maaltijd melk te drinken en kaas op de hamburgers te doen.
Hij ging studeren, studeerde af en begon zijn onderzoek:

I was on a trail to promote better health by advocating the consumption of more meat, milk and eggs.
(pagina 4)

Ontdekking!
Maar… er kwam snel een kentering. Bijvoorbeeld, dit citaat al op pagina 5:

Universities and governments around the world were working to alleviate a perceived ‘protein gap’ in the developing world.
In this project, however, I uncovered a dark secret. Children who ate the highest-protein diets were the ones most likely to get liver cancer!
They were the children of the wealthiest families.

Campbells carrière spant zo’n 40 jaar academisch en wetenschappelijk onderzoek.
Wat hij al snel ontdekte bleek een misvatting, zelfs een leugen te zijn: hij confronteerde de CW om aan de CCW bekendheid te geven.

Plantaardig dieet
Namelijk, dat een plantaardig dieet de beste gezondheid levert. Ook dat een teveel (wat uit onderzoek al heel weinig blijkt te zijn) aan dierlijk eiwit de rechtstreekse oorzaak is van wat hij de westerse beschavingsziekten noemt: kanker, tumoren, hart- en vaatziekte, dementie, suikerziekte… De lijst is veel langer.
Hij laat zien, bijvoorbeeld, hoe de caseïne in zuivel een aan-/uitschakelaar voor tumoren en kanker is, dat het staken met zuivel regressie van deze kwalen op gang brengt en dat het opnieuw consumeren van zuivel de kwaal activeert.
Een van de vele statistieken laat duidelijk zien dat landen als Nederland en Denemarken, met een hoge consumptie van zuivel (vooral kaas), ook de landen zijn met de hoogste cijfers voor borstkanker.
En nog véél meer.

Onderhoudend
Want Campbell is zowel een wetenschapper als een boeiend verteller van een uiterst toegankelijk (weliswaar voor lezers van Engels) en onderhoudend verhaal over statistisch significante verschijnselen die hem, ondanks zijn opvoeding, snel doen overschakelen naar een strikt vegetarisch dieet.
Voor de vleesliefhebbers: alles mag, met mate.
Behalve zuivel, en de aanrader is: laat dat voor kalfjes, niet voor mensenkinderen, en zeker niet voor volwassenen.

Bekendheid
Campbells onderzoek en toenemende bekendheid – hij wordt snel dé expert op het gebied van voedingskwesties – maakt hem impopulair bij de instanties die juist baat hebben bij het promoten van de CW: productschappen.
In dit boek beschrijft Campbell hoe zelfs de patiëntenbelangenorganisaties (zoals voor kanker- en hartpatiënten) de overtuigende resultaten van zijn onderzoeken niet durven te aanvaarden en adviezen blijven verstrekken die de ziektes handhaven.
Zelfs overheidsinstanties – behoorlijk onder de duim van de invloedrijke vlees- en zuivellobby’s – wijzen zijn CCW af.
Campbell levert bewijs voor hoe de structuren van de reguliere geneeskunde en de farmaceutische machten zijn werk saboteren.

Onderbouwd
‘The China Study’ is een boek van zo’n 417 pagina’s, inclusief inhoudsopgave en trefwoordenregister.
Het overzicht van geraadpleegde wetenschappelijke onderzoeken beslaat ruim 35 pagina’s – in kleine letters.
Dit feit alleen geeft stof tot nadenken.
Als u naar CW’s durft te kijken, als u naar úw voedingspatroon én uw gezondheid durft te kijken, dan is dit boek een aanrader.
Dit is maar het eerste boek van een serie over voeding en gezondheid, want…

 

Volgende maand

Wat zit er in uw eten - e-nummers uit de doeken gedaan; de mythe van 'gezonde' toevoegingenWat zit er in uw eten? (Over E-nummers)

, , , , , , , , ,

Reageren gesloten.

Een site van WebZenz.