‘Cholesterol is NIET schadelijk’ door Gábor Lenkei

Lenkei - CholesterolKent u het verhaal van de nieuwe kleren van de keizer? Het sprookje (1837) is van Hans Christian Andersen. Lees zonodig hier een samenvatting.

Ik stel u een moderne versie voor: in plaats van de kleren van de keizer hebben we van alles rondom ‘gezondheid’, inclusief voeding, medicijnen, supplementen en het concept van ‘ziekte’ ter beschikking. De rondreizende kleermakers zijn in deze versie de voedings- en farmaceutische industrie. Het hof en de dienaren zijn de diverse overheidsinstanties die meegaan in het verhaal van de kleermakers. Het goedgelovige volk is en blijft het volk. En het jongetje dat de waarheid in alle onschuld verklapt, is Gábor Lenkei (uitspreken als Len-kee-ie) evenals een snel groeiend aantal reguliere artsen, wetenschappers en een heel brede gemeenschap van natuurgeneeskundigen die door het hof als ‘alternatief’ bestempeld worden.

Gábor Lenkei…Gabor Lenkei
… haalde in 1986 aan een Hongaarse universiteit met de hoogste onderscheiding een graad in de geneeskunde. Na zes jaar als arts gewerkt te hebben, verwierp hij de reguliere ‘geneeskunde’ vanwege de gebrekkige resultaten. Hij ging op zoek naar de oorzaken hiervan en… hij vond ze. In een makkelijk toegankelijk, overzichtelijk en voor velen ontluisterend boek onthult Lenkei zijn bevindingen over één van de ‘ziekte-mythen’ van onze tijd: cholesterol.
Net zoals boeken van andere artsen zoals David Servan-Schreiber is dit boek een eerlijke, oprechte uiteenzetting van zijn ontdekkingen en de openbaringen die steeds moeilijker worden om te negeren – maar tegelijkertijd, net als in Andersens sprookje, zo moeilijk te accepteren zijn voor het volk en het hof.

Dogma, misvatting, wetenschap
Lenkei gaat logisch en wetenschappelijk te werk. Hij kijkt eerst naar de huidige stand van zaken en analyseert het verschil tussen wat eenvoudigweg als dé waarheid gezien wordt – wat inmiddels een medisch dogma is geworden – en wat wetenschappelijk feitelijk, logisch en volledig, herhaaldelijk bewijsbaar is.

Het hoe en wat van cholesterol
Zonder hier op alle details in te gaan – dat doet immers Lenkei in dit handzame boekje – krijgt de lezer een toegankelijke uiteenzetting van de belangrijke functies van cholesterol in het lichaam. Langzaam, stap voor stap en in bijna Jip en Janneke-taal doet Lenkei de waarheid uit de doeken.
Hij geeft alle informatie om uiteindelijk maar één conclusie te kunnen trekken: de heersende opvattingen over cholesterol, de opvattingen die gepropageerd worden – en die de basis vormen voor een winstgevend gamma aan speciale voedingsproducten én de cholesterolverlagende farmaceutische middelen (de zogenaamde ‘statines’) – kloppen niet en zijn gebaseerd op een volledig foutief uitgangspunt.

Cholesterol is NODIG
Een gezond lichaam heeft cholesterol nodig. Er is geen ’goede’ of ‘slechte’ cholesterol. Wat gemeten wordt door reguliere metingen is slechts 10% van alle cholesterolactiviteit in het lichaam. Die 10% is dan het bestrijdingsdoelwit van statines, die helaas ook de resterende 90% van de levensbelangrijke activiteit desastreus beïnvloedt.

Vitamine C is NODIG
Een kernonderwerp waarvan Lenkei heel nauwkeurig de details uiteenzet, betreft het ‘dichtslibben van bloedvaten’ en ‘aderverkalking’ – een van de gangbare redenen waardoor statines voorgeschreven worden. En de essentiële rol van eenvoudige middelen als vitamine C.
De logica is onweerstaanbaar. Lees hierover en trek zelf een conclusie!

Al met al…
… zou deze beknopte, overzichtelijke uiteenzetting verplicht toegevoegd moeten worden en wel als nuttige informatie in de bijsluiter bij alle cholesterolverlagende middelen. Wel in het voordeel van patiënten, maar of de farmaceutische bedrijven hiermee zo blij zouden zijn, is een andere zaak.

Cholesterol is NIET schadelijk
door Gábor Lenkei
Hier bestellen

Meer weten over hoe deze informatie uw gezondheid beïnvloedt? Zie David’s HealthCheck

 

Volgende maand

Ecowinst

‘Ecowinst’ door Sarah Monkau en Iwan Göbel
ISBN 978 90 812957 1 0

Blanco

, , , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie

Een site van WebZenz.