‘Censuur: wat u niet mag weten over uw gezondheid’ door Gábor Lenkei

Censuur - Lenkei (2)Kent u het verhaal van de nieuwe kleren van de keizer?
Het sprookje (1837) is van Hans Christian Andersen. Lees zonodig hier een samenvatting.

Ik stel u een moderne versie voor: in plaats van de kleren van de keizer hebben we van alles rondom ‘gezondheid’, inclusief voeding, medicijnen, supplementen en het concept van ‘ziekte’ ter beschikking.
De rondreizende kleermakers zijn in deze versie de voedings- en farmaceutische industrie.
Het hof en de dienaren zijn de diverse overheidsinstanties die meegaan in het verhaal van de kleermakers.
Het goedgelovige volk is en blijft het volk. En het jongetje dat de waarheid in alle onschuld verklapt, dat is Gábor Lenkei (*) evenals een snel groeiend aantal reguliere artsen, wetenschappers en een heel brede gemeenschap van natuurgeneeskundigen die het hof met de naam ‘alternatief’ bestempelt.

(*) Uitspreken als Len-kee-ie

Ontluistering: gezondheid of toenemende ziekte?
Het zal u misschien zijn opgevallen dat, ondanks alle claims en wetenschappelijke ‘ontdekkingen’, het aantal zieken geenszins daalt, maar juist toeneemt. Om maar één voorbeeld te nemen: het aantal patiënten met kanker, in al zijn vormen, neemt toe en kanker is allesbehalve opgelost. Steeds meer mensen sterven aan deze ‘ziekte’ of zijn uitbehandeld met alle consequenties van zware chemo of straling van dien.
Ook het aantal mensen met ‘ziekten’ zoals diabetes stijgt. Het aantal… en ga zo maar door. En dan nog dit: ondanks alle wijsheid, informatie en publiciteit, stijgt het aantal zwaarlijvige mensen – en dát start zelfs op steeds jongere leeftijd.
We zouden zonder meer kunnen concluderen dat er iets mis is.

Gábor Lenkei…
Gábor Lenkei
… studeerde in 1986 af aan een Hongaarse universiteit met de hoogste onderscheiding in de geneeskunde.
Na zes jaar als arts gewerkt te hebben, verwierp hij de reguliere ‘geneeskunde’ vanwege de gebrekkige resultaten.
Hij ging op zoek naar de oorzaken hiervan – en vond ze. In dit makkelijk toegankelijke, overzichtelijke en voor velen ontluisterende boek onthult Lenkei zijn bevindingen.
Net zoals boeken van andere artsen als David Servan-Schreiber is dit boek een eerlijke, oprechte uiteenzetting van waarheden en openbaringen die steeds moeilijker worden om te negeren – maar tegelijkertijd, net als in Andersens sprookje, zo moeilijk zijn voor het volk en het hof om te accepteren.

Geen ‘ziekte’, wél tekorten
Van de vele boeiende thema’s in dit boek spreekt dít thema mij bijzonder aan, mede omdat ik er zelf zo mee begaan ben; het raakt de kern van mijn eigen werk – onder de naam David’s HealthCheck – waarbij ik focus op de biochemie van het lichaam om de tekorten vast te stellen en aan te vullen en daarbij de balans help te herstellen.
Lenkei biedt bijvoorbeeld overtuigende inzichten waarbij de ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) een wassen neus is in het voordeel van de farmaceutische industrie, die mede door lobbying en marketing de prijs van supplementen weet te beïnvloeden. Ook de regelgeving lijkt dusdanig beïnvloed te zijn door hun inmenging in de politiek dat in veel landen voedingssupplementen alleen in veel te lage doseringen beschikbaar zijn – tenzij op recept en dus via een reguliere arts.
Een reeks aanvullende onderzoeksresultaten laat fundamentele tekorten aan essentiële vitaminen, mineralen en spoornutriënten in het moderne voedsel zien. Deze tekorten ontstaan door:
– het toedienen van lichaamsvreemde, dus giftige, medicijnen
– de bewerkte producten van de voedselindustrie
– groenten en fruit die op uitgeputte grond geproduceerd worden met behulp van kunstmest, insecticiden en pesticiden (en daarmee kwalitatief zwaar onder de maat zijn); en
– vlees van dieren die een scala aan antibiotica en andere middelen krijgen en een onwaardig leven leiden.
Lenkei is stellig in de noodzaak om maaltijden aan te vullen met een uitgebalanceerd pakket aan supplementen, namelijk vitaminen, mineralen en spoorelementen.

Kanttekening
Hoewel ik de noodzaak van suppletie onderschrijf, ben ik wel van mening dat ieder individu een ander pakket aan middelen nodig heeft voor zijn/haar gezondheid. Voor mij is er geen sprake van meten met één maat, maar wél van maatwerk.

Op de lopende band van de zorgindustrie…
… staat als heldere kopregel op de kaft van Lenkei’s boek. Vanuit zowel zijn ervaring als arts in de zorgsector als zijn onderzoek maakt Lenkei duidelijk hoe de hele zorgindustrie een verlengstuk van de farmaceutische industrie is geworden.
Vooral maakt hij ook duidelijk hoe de gevestigde orde weerstand biedt tegen het ontdekken van de ware aard van de ‘kleren van de keizer’.

Wat u niet mag weten over uw gezondheid…
… is de subtitel van het boek. De ‘censuur’ waar Lenkei het over heeft, is het totaal aan acties om het volk dom, onwetend, volgzaam en vooral ziek te houden. Vanuit verschillende invalshoeken levert Lenkei overtuigend bewijs van hoe complex en uit balans de hele zorgindustrie is verworden en welke machten zich op het veld van úw gezondheid en welzijn spelen.

Tal van bronnen
Mijn artikel geeft maar een fractie aan van wat in het boek behandeld wordt. Het boek bevat verklaringen, citaten uit wetboeken, juridische onjuistheden en tegenstrijdigheden, wetenschappelijke bronnen, prikkelende vragen en onthullende antwoorden, eenvoudige overzichten van hoe het lichaam gebruikt maakt van voedingsstoffen… en nog véél meer.
De toegankelijkheid en leesbaarheid staan voorop; Lenkei wil zoveel mogelijke mensen bereiken en helpen wakker te worden. De Appendices vullen zijn teksten rijkelijk aan.

Kanttekening: zeurdavid
Als therapeut juich ik het verschijnen van dit overzichtelijke en toegankelijke boek toe.
Het lezen zou tot verplichte kost verheven moeten worden bij iedere therapeutische opleiding, laat staan dat dit boek in stapels in de wachtruimte bij de huisarts moeten liggen.
En als presentatiedeskundige poneer ik de kracht van deze stelling: “De verpakking is de drager van de boodschap.”
Naast het feit dat deze uitgave nog een correctiegang verdient, is het overduidelijk dat zo’n belangrijk onderwerp met zo’n gewichtige boodschap een ontwerp (‘verpakking’) verdient die de boodschap kracht bijzet.
De actuele bladspiegel, het lettertype, het overmatige gebruik van grote blokken vetgedrukte tekst, de kwaliteit van het papier en de kaft… deze doen allemaal afbreuk aan het belang van Lenkei’s werk.

Verantwoordelijkheid
Met het lezen van dit boek – en ik daag u uit om het boek te bestellen én te lezen – kunt u beginnen het heft in eigen handen te nemen, de macht terug te pakken van de reguliere artsenij en richting te geven aan het verhogen van uw levenskwaliteit. En, als u er al mee bezig bent, dan zal dit boek u de nodige ondersteuning en bevestiging bieden om uw pad van gezondheid te volgen: zelfstandig, met kennis, met inzicht en in volle bewustzijn.

‘Censuur: wat u niet mag weten over uw gezondheid’ door Gábor Lenkei
ISBN 978 90 814111 1 0

Volgende maand

Ian Baker‘The heart of the world: A journey to Tibet’s lost Paradise’ door Ian Baker

, , , , , , , , , , , , ,

8 reacties op ‘Censuur: wat u niet mag weten over uw gezondheid’ door Gábor Lenkei

 1. Indra 12 juli 2013 op 11:45 #

  Dank voor het onder de aandacht brengen van dit interessante boek, David!
  Ik heb grote bewondering voor de moed van deze Gábor Lenkei.
  Het boek bevestigt mijn eigen inzichten rond dit belangrijke thema.

  • David 12 juli 2013 op 12:09 #

   Ja, Indra, JIJ herkent het belang van Lenkei’s werk … en nu doorgeven en doorgeven zodat meer mensen WAKKER worden!

 2. Monika 13 juli 2013 op 09:17 #

  David, nu is het ‘komkommertijd’ bij de media, misschien willen ze nu aandacht geven aan dit belangrijk boek? Deze belangrijke informatie?

  Heel veel succes ermee!

  Hier iets over dit onderwerp http://www.mindz.com/profiles/monika/blog

  Succes!!!!!!!!!
  Monika

  • David 13 juli 2013 op 10:43 #

   Waardevolle tips, Monika – dank hiervoor!

 3. Iwan 25 september 2013 op 10:52 #

  Onlangs attendeerde David mij op het boek “Censuur – wat u niet mag weten over uw gezondheid” van Dr. Gábor Lenkei. Hij had het meegenomen naar een bijeenkomst waar ik ook was. Het boek lag op tafel en het trok mijn aandacht. Ik bladerde het door en het werd me direct duidelijk. Dit boek wil ik graag lezen. En inmiddels heb ik dat gedaan.

  “Schokkend!” is het eerste woord dat bij mij opkomt. Het is voor mij schokkend om de bevestiging te krijgen van wat ik al langere tijd weet. Om nu zwart op wit te lezen dat het genereren van geld van groter belang is voor de farmaceutische industrie dan om mensen gezond te maken. Om behoeftes en verslavingen te creëren op basis van angst, om daar zo lange tijd heel veel geld mee te verdienen.

  En “inspirerend” is het tweede woord. Het is voor mij enorm inspirerend dat Dr. Gábor Lenkei dit prachtig heeft vastgelegd in een boek en dat mijn gewaardeerde vriend David mij in aanraking heeft gebracht met deze wetenschap. Iedereen heeft recht op gezondheid en daarom raad ik dit boek van harte aan. Het zal je ogen openen en je bewust maken van wat jij kunt doen om je lijf gezond te maken en te houden…

 4. David 25 september 2013 op 11:19 #

  Wat een prachtige aanbeveling, Iwan.
  Dank je voor deze aanmoediging aan anderen om hun voordeel te doen met het lezen van dit belangrijke boek.

 5. Dolf 2 december 2013 op 20:51 #

  Enerzijds hebben we dus de farmaceutica die ons allerlei chemische rotzooi opdringt, en anderzijds zijn ook de supplementen van Dr Lenkei niet vrij van chemie…

  Ook vind ik het verontrustend dat Dr. Gábor Lenkei zijn eigen supplementenlijn heeft…

  Gewoon een evenwichtige, gezonde voeding, waar enkel de kleine handelaar wat aan verdient, daar geef ik de voorkeur aan.

  Groetjes, Dolf

  • David 2 december 2013 op 21:07 #

   Je spreekt je waarheid uit, Dolf, en dát is belangrijk.
   Dank je.

   Wat betreft je laatste regel moet ik denken aan mijn moeder (94) die het altijd over ‘evenwichtige voeding’ heeft.
   Maar dan rijst deze vraag: wat te doen wanneer het lichaam uit evenwicht is?
   Mede daarom mijn aanvullende werk als therapeut (www.davidshealthcheck.com) waar supplementen een belangrijke rol spelen.

   Zie ook mijn Blog met nog een artikel over Lenkei’s werk: http://davidbloch.nl/davidsblog/cholesterol/

Geef een reactie

Een site van WebZenz.