Presentatietips – Perfect Presentation https://www.perfectpresentation.nl Een nieuw en krachtig paradigma van communiceren en presenteren! Sat, 12 Aug 2017 10:32:13 +0000 nl hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.2.4 Presenteert u zoals u auto rijdt? https://www.perfectpresentation.nl/presenteren-autorijden/ https://www.perfectpresentation.nl/presenteren-autorijden/#comments Tue, 07 Feb 2017 11:00:52 +0000 http://www.perfectpresentation.nl/?p=5241 Zou het kunnen dat uw rijstijl iets zegt over hoe u presenteert? Als verkoper maakt u de nodige kilometers op de weg en heeft u uw eigen rijstijl ontwikkeld. Ook heeft u een bepaalde stijl van presenteren ontwikkeld. In dit artikel kunt u kijken of er overeenkomsten zijn.

Stationair gas geven

U komt voor de groep en begint met “Goedemorgen, allemaal. Wat fijn dat jullie er zijn. Ik ben blij…” en u gaat door met deze loze kreten en clichés.
Een andere versie is…

Wegrijden in een wolk van schurende banden

Er zijn sprekers die van meet af aan links en rechts springen, rennen, huppelen met papieren en de afstandsbediening voor de beamer in hun handen. Ze hebben geen moment te verliezen en spuwen een woordenstroom de lucht in zonder echt contact met de luisteraars.
Dat is heel anders dan…

Netjes op gang komen met aandacht voor andere weggebruikers

Zo begint u zónder clichés, met stilte en rustig rondkijkend (een non-verbale groet), en meteen met de luisteraars en het doel van de bijeenkomst: “Jullie kampen met een leveringsprobleem als gevolg van een logistiek knelpunt. In deze korte uiteenzetting krijgen jullie inzicht in de nodige scenario’s om deze hapering te verhelpen.”

Lekke band onderweg

Bent u een van de olijke verkopers die nooit om een grapje verlegen zit? Tijdens uw presentatie is het tappen van een mop dus onontbeerlijk. De stille reactie van “Hè? Waar gáát dit over?” of ergernis over misplaatste humor is even ongemakkelijk als een lekke band of andere pech onderweg.

Geen geldig rijbewijs

Oeps! Toch komt het voor dat een spreker dénkt dat hij goed voor de dag komt, maar hij mist de nodige training in spreekvaardigheid en de dynamiek van interactief presenteren. Het feit dat een verkoper ‘goed’ verkoopt, wil niet zeggen dat hij goed presenteert in groepsverband.

Bumperkleven…

… komt vaak voor onder degenen die haast hebben om van de ene afspraak naar de andere te komen. Dit rijgedrag is onprettig voor de chauffeur ervoor en ook riskant. Zo ook een presentatie ‘in de vijfde versnelling’, als het afvuren van een machinegeweer. Dat garandeert het verliezen van een significant percentage van de luisteraars.
Rijden met voldoende afstand tussen de auto’s is te vergelijken met het inlassen van de nodige stiltes. Die rustpauzes geven de luisteraars de gelegenheid u bij te benen.

Van rijbaan wisselen zonder richting geven

Uiteraard doet ú dat nooit, maar het verschijnsel zal u zeker bekend zijn. Het equivalent komt in een presentatie voor wanneer de spreker opeens van onderwerp verandert en/of te snel doorgaat in zijn gedachtegang. De luisteraar raakt de draad kwijt en stelt zich (meestal onbewust) de vraag: “Waar gaat dit nou over?”

Tijdig richting geven

Hoewel er velen zijn die halverwege de manoeuvre richting geven, is dat minder netjes noch effectief als tijdig signaleren – voordat de manoeuvre begint. Zo ook is het zaak om tijdens de presentatie stil te staan bij waar u bént in uw verhaal, uw puntenop te sommen en die opsomming gebruiken als opstapje naar het volgende kernpunt. Ofwel: “Zeg wat u te vertellen heeft, zeg ook wat u verteld heeft en vertel wat u vervolgens gaat vertellen.”

File rijden

Hoewel het lijkt dat dit verschijnsel steeds vaker voorkomt op de weg, is het tijdens uw presentatie zeker te vermijden. Het trucje is eenvoudig: u gebruikt korte stiltes na uw zinnen zónder ze aan elkaar te rijgen met ‘en… en… en…’.

Door rood rijden…

… is zeker te voorkomen door uw scherpe oplettendheid en voorbereiding: u rijdt met uw oog gericht op de verkeerssituatie zoveel honderd meter verderop. Terwijl u presenteert, houdt u dus de tijd in de gaten. Een klokje op een alleen voor u zichtbare plek. (Nooit naar uw horloge kijken!) Het aantal slides kan uw verhaal danig laten uitlopen; houd u daarom aan de regel van ‘zo min mogelijke visuele ondersteuning’. Immers, ú presenteert, en het gaat er niet om wat u projecteert.

Navigatiesysteem

Als u zo’n systeem in uw auto heeft, dan heeft u waarschijnlijk inmiddels al geleerd: vertrouw nooit klakkeloos op het navigatiesysteem! U moet aandacht geven aan het actuele verkeer en de actuele route. Zo is ook het gevaar van talloze slides die u projecteert als leidraad (uw ‘routegids’) van uw presentatie. Dit soort presentaties is gedoemd tot mislukking. Een juiste training leert u de kernboodschap van uw verhaal als rode draad te gebruiken, zodat u flexibel blijft in uw presentatie.

Claxon gebruiken

Hoewel sommige weggebruikers de claxon te pas en te onpas gebruiken om hun irritatie te uiten (“Schiet op, man!”), is dit hulpmiddel, indien juist gebruikt, een perfecte manier om te waarschuwen of de aandacht te trekken op het gewenste moment.
Zo ook uw stemgebruik tijdens een presentatie. Continu hard en snel is even irritant als te zacht en te traag. Maar terwijl u uw stem moduleert – afwisseling in volume, intonatie en snelheid – kán het soms bijzonder effectief zijn om opeens heel hard en duidelijk iets belangrijks te zeggen. U krijgt opeens net iets meer aandacht en schept de ruimte om daarna zachter verder te gaan.

Defecte verlichting

Het lijkt alsof vandaag de dag, met leaseauto’s en steeds minder onderhoudsbeurten, een toenemend percentage auto’s met defecte verlichting rijdt. Uw ‘defecte verlichting’ tijdens een presentatie is merkbaar door het aantal stopuitdrukkingen en nietszeggende kreten dat u gebruikt: zeg maar, uh, um, c.q., het een en ander, geweldig… om maar enkele te noemen. Rustig ademen tijdens stiltes, stevig staan, oogcontact maken… dit zijn enkele van de manieren om úw ‘defecte verlichting’ te herstellen!

Op de automaat rijden

Hoewel dit aan de versnellingsbak doet denken (en een automaat is wel makkelijk), kent u waarschijnlijk dit verschijnsel: u rijdt op een voor u bekende weg en… opeens bent u bij uw bestemming. Uw aandacht was (grotendeels) elders…
Er zijn sprekers die maar één verhaal hebben. Het is glad, geoefend, met dezelfde kwinkslagen. En als u deze spreker één keer heeft meegemaakt, dan hoeft het niet meer. Dat is dan een spreker die ‘op de automaat presenteert’. Maar een presentatie dient sprankelend, interactief en motiverend te zijn alsof u hem de allereerste keer houdt. Wat in zekere zin waar dient te zijn: voor het eerst op deze dag, op dit tijdstip, op deze plek, voor deze groep luisteraars.

Op weg naar uw nieuwe rijstijl?

Net zoals u bewuster kunt worden van ‘beter’ autorijden en bijvoorbeeld defensiever rijden, zo ook kunt u uw presentatievaardigheden aanscherpen. Door dat te doen, presenteert u uiteindelijk met meer plezier én… meer effect!

]]>
https://www.perfectpresentation.nl/presenteren-autorijden/feed/ 2
Klittenbandellebogen: de nieuwe norm (én mythe!) bij presenteren https://www.perfectpresentation.nl/klittenbandellebogen/ https://www.perfectpresentation.nl/klittenbandellebogen/#comments Fri, 22 Jan 2016 11:00:40 +0000 http://davidbloch.nl/davidsblog/?p=1821 Stel: u plakt een streep klittenband langs uw bovenarmen tussen oksel en elleboog. Dan sluit u de armen.
Dít is de nieuwe doch disfunctionele houding die het gros van sprekers nu aanneemt voordat de mond opengaat.
O ja, en niet te vergeten, de handen moeten vastgeklampt worden net boven de navel.
Het beeld is compleet, de presentatie mag beginnen!

Ademen
Wat zo bijzonder is aan deze houding, is het effect op de ademhaling.
Net als beweging van de armen vanuit de schouders onontbeerlijk is voor een vlotte gang en een volle ademhaling tijdens (hard)lopen, zo is de klittenbandhouding een rem op het diepe, ontspannen ademen dat als brandstof voor de stem werkt.
Communicatiewetenschappers hebben al lang bevestigd hoe belangrijk de functionaliteit van de stem is – en hier gaat het om de afwisseling in volume, intonatie en tempo – om de inhoud van het verhaal en de geloofwaardigheid ervan te ondersteunen.
Toch is het een wonder hoeveel sprekers zich zo benadelen door vanuit de klittenbandhouding te presenteren!

Juiste gebaren
Wat zo bijzonder is aan deze gebaren, is hoe beperkend ze zijn.
De beelden links zijn clips van de verschillende gebaren die een bekende verkoop- en presentatietrainer maakt tijdens een presentatie van zo’n 10 minuten.
Als hij voor zijn huis stond om een voorbijganger de weg naar de supermarkt te wijzen, is het vrijwel zeker dat hij veel meer ruimte en afwisseling in zijn gebaren zou tonen.
Communicatiewetenschappers hebben ook bevestigd hoe belangrijk de functionaliteit van gebaren is om de inhoud van het verhaal en de geloofwaardigheid ervan te ondersteunen.
Dit klittenbandgebaar – dat de norm is geworden – is alles behalve afwisselend, functioneel en onderhoudend. Ook lijdt de vertrouwenwekkendheid eronder: onbewust – op een diep niveau – ervaart de luisteraar en kijker dat de spreker iets achter de ellebogen heeft.

Onbewust handelen
Wat is het toch bijzonder hoeveel klittenband er te zien is tijdens presentaties… in de armen waar het disfunctioneel is, terwijl eigenlijk de benen méér klittenband zouden kunnen gebruiken omdat dáár een onrust van heen-en-weer drentelen heerst. Wat een wonder!
Communicatiewetenschappers hebben al lang bevestigd hoe belangrijk de functionaliteit van beweging (en stilstaan!) is om de inhoud van het verhaal en de geloofwaardigheid ervan te ondersteunen. Het fysieke ‘onderstel’ van benen en voeten geven de nodige ondersteuning aan de heupen (bekkenbodem) zodat de middenrifspier optimaal kan werken en de rug recht staat. Immers, wie rechtop staat komt eerder als oprecht over. En laat de romp draaien met de ontspannen gebaren om de woorden te ondersteunen.
Ook is de verkrampte mimiek – vervolmaakt door TV-ster Maarten van Rossum – te wijten aan klittenband. Komen de gebaren en beweging eenmaal op gang, dan komt ook de mimiek op gang!

Diep van binnen
Gedrentel, ondiep ademen, een stem die hoger is dan normaal, ellebogen en schouders die vastzitten – dit zijn allemaal uitingen van iemand die zich onzeker en onveilig voelt.
Pas de klittenbandhouding toe en dan al de spreker zich op het niveau van het parasympathische zenuwstelsel terdege onzeker en onveilig voelen, met alle consequenties van dien.
Geen wonder dat zoveel sprekers zich vastklampen aan de schijnzekerheid die hun geprojecteerde dia’s bieden… in plaats van ware zekerheid zoeken – én vinden! – in oogcontact en verbinding met hun luisteraars.

Schijn bedriegt
Wat is het een wonder hoe alle logica en wetenschap een specifieke, krachtige en duidelijke richting van gedrag aanwijzen, terwijl de emotie van het moment (gedreven door de adrenaline van de prestatie) zo’n fnuikend gedragspatroon op gang brengt.
De enige oplossing? Bewustwording… en durven oefenen met ander gedrag, in persoonlijk contact met échte mensen in plaats van te steunen op een onpersoonlijk scherm.

 

]]>
https://www.perfectpresentation.nl/klittenbandellebogen/feed/ 4
De kracht van herhaling https://www.perfectpresentation.nl/de-kracht-van-herhaling/ https://www.perfectpresentation.nl/de-kracht-van-herhaling/#respond Tue, 22 Dec 2015 11:00:37 +0000 http://www.perfectpresentation.nl/?p=4219 Het is een feit: uw luisteraars horen en begrijpen NIET alles wat u de eerste keer zegt.
Een effectieve presentatie bevat de nodige herhaling, weliswaar anders verwoord of anders belicht.

In deze clip ziet u hoe Donald Trump het duidelijk maakt waar hij het over heeft!

 

 

]]>
https://www.perfectpresentation.nl/de-kracht-van-herhaling/feed/ 0
Gebruik een minimum aan visuele hulpmiddelen https://www.perfectpresentation.nl/gebruik-een-minimum-aan-visuele-hulpmiddelen/ Thu, 22 Oct 2015 10:00:34 +0000 http://davidbloch.nl/davidsblog/?p=118 atipU doet het zélf.
Ja, ú presenteert.
Niet uw hulpmiddelen.

Visuele hulpmiddelen dienen zuiver ter ondersteuning van uw presentatie en helpen u de boodschap over te brengen.

Tekst is géén visueel hulpmiddel.
Heeft u tenslotte luisteraars of lezers?!

Wanneer u een hulpmiddel wordt tot uw hulpmiddelen, dan weet u dat u verkeerd bezig bent!

]]>
Presenteren – in beweging https://www.perfectpresentation.nl/presenteren-in-beweging/ Tue, 22 Sep 2015 10:00:17 +0000 http://davidbloch.nl/davidsblog/?p=180 Maak gebruik van dit verhaal in uw voordeel wanneer ú een bijdrage verleent aan zo’n bijeenkomst:

Een congres in week 16. Een centrale plek in het land.
Honderden MKB-ers – wat een drukte!
Een aantal toppers in het bedrijfsleven die zowel de plenaire sessie opluisteren als de zogenaamde ‘workshops’ en ‘masterclasses’ begeleiden.
Tegenwoordig blijkt ‘workshop’ een andere naam te zijn voor ‘lezing’. Niet eens een actieve, interactieve presentatie.

Eén spreker houdt een opgerolde ‘staaf’ van zijn papieren in z’n hand(en) terwijl hij heen en weer loopt over het podium. Geen rust in zijn tent!
Een andere spreker heeft z’n handen vol met z’n papieren, waar hij niet naar kijkt, en een microfoon, die hij niet gebruikt (hij heeft immers een reversmicrofoon)… terwijl hij heen en weer loopt over het podium. Geen rust in zijn tent!

Weer een spreker – een bekende ondernemer – staat achter de lessenaar. Weliswaar is hij prima te horen (het geluid is immers pover voor degenen die met een reversmicrofoon werken), maar door diep in de geschiedenis te gaan en hectaren aan PowerPoint-plaatjes met tekst te vertonen (met daarin veel tikfouten) verliest hij de voorsprong van een positieve verwachting bij de deelnemers.
Alle sprekers vertonen de grootste kwaal van onervaren sprekers: eenmaal op dreef, vullen ze de beschikbare tijd met woorden.

Tips voor wanneer ú presenteert

  • Durf stil te staan, vooral aan het begin en einde, en ook tussendoor
  • Daarna verplaats u rustig – steeds pratend – van de ene plek naar de ander; minstens drie stappen; sta stil, praat verder… voordat u zich weer verplaatst
  • Géén ‘lezing’ houden: altijd een interactieve presentatie
  • Een ‘workshop’ betekent: de deelnemers zijn meer actief bezig dan u!
  • Begin alle bijeenkomsten op tijd – bestraf nooit degenen die op tijd aanwezig zijn
  • Durf stiltes te laten vallen – deze ‘verkopen’ uw woorden
  • Meer ‘power’, meer ‘point’ – zonder PowerPoint

HAPPY MEETINGS!

]]>
Elevator pitch: een korte, snelle cursus https://www.perfectpresentation.nl/elevator-pitch-2/ https://www.perfectpresentation.nl/elevator-pitch-2/#respond Mon, 28 Apr 2014 11:00:46 +0000 http://davidbloch.nl/davidsblog/?p=2415 De elevator pitch is een inmiddels bekend verschijnsel.Elevator
Zoveel trainers, even zoveel benaderingen zijn er van deze belangrijke presentatievorm.
En nu, mijn versie!

Los van de denkbeeldige lift waarin u staat, is het van belang u kort en krachtig voor te stellen, op een wijze die past bij het door u gewenste imago.
U krijgt immers geen tweede kans om een (juiste) eerste indruk te maken.

Inhoud
De volgende vijf kernpunten geven u een duidelijk kader voor formulering van de juiste woorden.

1. Weet wie u bent
Natuurlijk weet u uw naam – maar bent u in staat om deze met alle rust en duidelijkheid te zeggen? Zeg uw naam langzaam en duidelijk.
Als uw naam uit 2, 3, 4 (of meer) woorden bestaat, zorg ervoor dat ze ook als zodanig hóórbaar zijn.
Begin zachtjes met “Ik ben…[korte pauze] …” en stop na het noemen van uw naam.
Bied weerstand aan de neiging om door te gaan met het woord ‘… en…’!
Adem uit, adem in dán pas begin de tweede zin.

2. Weet wat u doet…
Verkoopt u boormachines – of een gat in de muur?
Vermijd ook het woord ‘ik’ – voor de tweede keer – aan het begin van deze tweede zin.
“Mijn training, consultancy en presentaties passen naadloos bij de behoeften van…”

Win - balance3. … en voor wie u het doet…
Hier is het belangrijk om zo specifiek mogelijk te zijn. U heeft vast een beeld van uw doelgroep – al is dat ruim – en het is zaak dat de luisteraar/gesprekspartner zich snel met dit beeld kan verbinden.
Dat u per situatie de ander(en) inschat en dat ‘opneemt’ in uw vervolgzin spreekt voor zich:
“ … een ieder, laag of hoog binnen uw organisatie… die zich bewuster wil worden van…”

4. … en wat zij nodig hebben, dat ú ze kunt geven
Hier is de inhoudelijke aansluiting, de combinatie van de marktbehoefte en wat u in uw ‘pakket’ heeft:
“… hoe hij zich presenteert, communiceert, beïnvloedt en tenslotte aan zijn succes werkt.”
Let op, wanneer uw gesprekspartner een vrouw is, dat u ‘zij’ gebruikt.

5. Wat is úw voordeel, wat is het resultaat voor ú, hoe verandert u, hoe verandert de klant
Zelfs één sessie levert u voldoende informatie om een verschil te maken en een verschil te voelen… en dáár ligt mijn passie, mijn talent: anderen te helpen groeien om op een hoger niveau te presteren en daarvan te genieten.”
Hier is tevens uw kans om datgene waarin u uitblinkt duidelijk te stellen.

Verpakking
U kent al lang het belang van de non-verbale communicatie.
Fnuikend is bijvoorbeeld ‘uh’: “Ik ben… uh… Frank de Bruin.”
Fnuikend is ook de handen te verstrengelen zodat functionele gebaren uitgesloten zjin. (Lees dit artikel over ‘klittenbandellebogen’.)
Helemaal fnuikend is een andere houding dan rechtop (zo komt u oprecht over), met uw gewicht op beide benen (dan staat u met beide benen op de grond) en u kijkt recht vooruit.
Het snel afratelen van uw pitch, gebaseerd op de inhoud hierboven maakt u moeilijk te verstaan, laat staan te volgen.

Conclusie
Hoe weinig tijd u ook heeft, met korte zinnen, pauzes en diep uitademen tijdens de korte stiltes, verhoogt u – in de lift én elders – uw kans op succes dankzij de krachtige inhoud.

]]>
https://www.perfectpresentation.nl/elevator-pitch-2/feed/ 0
Presentatietip: weet wat u zeggen wilt https://www.perfectpresentation.nl/weet-wat-u-zeggen-wilt/ https://www.perfectpresentation.nl/weet-wat-u-zeggen-wilt/#respond Fri, 28 Mar 2014 11:00:16 +0000 http://davidbloch.nl/davidsblog/?p=136 presentatie tips van David Bloch
Een eenvoudige zin van 10-15 woorden bevat de ‘boodschap’.
Direct, eenvoudig en in de taal van de luisteraars.
Deze ‘boodschap’ is de uiteindelijke conclusie die de luisteraars meenemen.
Gebruik de boodschap als uw ‘rode draad’ en als krachtige toetssteen voor alles dat u wilt vertellen.

]]>
https://www.perfectpresentation.nl/weet-wat-u-zeggen-wilt/feed/ 0
Overbruggingsuitdrukkingen: sleutel tot contact! https://www.perfectpresentation.nl/overbruggingsuitdrukkingen/ https://www.perfectpresentation.nl/overbruggingsuitdrukkingen/#respond Fri, 28 Feb 2014 11:00:05 +0000 http://davidbloch.nl/davidsblog/?p=2259 BrugGebruik dit concept om u te helpen de kloof met uw luisteraars te verkleinen, of het nu gaat om een presentatie, bespreking, telefoongesprek… of zelfs een brief of e-mail.
Ze maken alle teksten (en gesprekken) ‘verteerbaarder’!

1. Namen
Noem namen van uw luisteraars, zeker wanneer het om een kleine groep gaat: “Dit klopt zeker voor jou, Piet, en hoe je nu de cijfers verwerkt?”
Noem namen van functies of ‘subdoelgroepen’: “De afdelingschefs hier vanmiddag weten als geen anderen hoe belangrijk…”

2. Vragen
Stel meer vragen, zowel gesloten (waarop het antwoord ja is) als retorische vragen.
Ze geven vaart aan uw verhaal en brengen u in een vorm van dialoog met uw luisteraars.
Hoe werkt een retorische vraag? Heel makkelijk; het is een vraag die u zelf stelt, en zelf beantwoordt!
Gebruik ook de korte vraagjes die u waarschijnlijk ook in uw dagelijkse gesprekken herkent: “Toch?” “Akkoord?” “Mee eens?” “Duidelijk?” “Herkenbaar?”
Gebruik ze alleen wanneer u wéét dat u een ja -reactie kan verwachten.
Verboden vanwege de negativiteit: “Nietwaar?”

3. Aanbeveling
Verzacht uw stem en gebruik korte zinnen met de gebiedende wijs : “Denk met me mee…”, “Stel…”, “Kijk even naar de cijfers in de linker kolom…”, “Loop even mee in gedachten…”, “Sta even stil bij de consequenties…”, “Besef wat…”

4. Waarheden = herkenning
Vertel feiten die de luisteraar weet (een waarheid als een koe) of zou mogen weten, verpakt in zogenaamde bevestigende zinnen : “U zult vast ooit hebben meegemaakt dat…”, “U weet zeker uit eigen ervaring hoe…”, “Je kunt je voor­stellen dat…”

My greatest strength as a consultant is to be ignorant and ask a few questions.
Peter Drucker

The important thing is never to stop questioning.
Albert Einstein

It’s better to know some of the questions than all of the answers.
James Thurber

]]>
https://www.perfectpresentation.nl/overbruggingsuitdrukkingen/feed/ 0
5 krachtige werkprincipes https://www.perfectpresentation.nl/5-werkprincipes/ https://www.perfectpresentation.nl/5-werkprincipes/#respond Thu, 28 Feb 2013 11:00:10 +0000 http://davidbloch.nl/davidsblog/?p=1950 Deze versie van ‘Succes in 5 makkelijke stappen’ berust op uw bewust handelen, verantwoordelijkheid, integriteit en zelfstandigheid.

1. Werkelijkheid = uw eigen werkelijkheid
U ziet de werkelijkheid om u heen door uw eigen bril. Houd er dus rekening mee dat degenen om u heen een eigen, andere bril op hebben.

2. Eigen verantwoordelijkheid
U en u alleen bent verantwoordelijk voor al uw handelingen, voor de gevolgen ervan en voor de situatie waarin u zit.

3. Keuzevrijheid
U bent een zelfstandig persoon. U kunt kiezen. U kiest bewust. U bent dus verantwoordelijk en als u gekozen heeft, dan zet u zich volledig in om uw gekozen pad te volgen.

4. Verandering en groei
U ziet het leven als ‘ervaringen opdoen’. U beseft dat u leert door positieve én negatieve dingen (ofwel, wat u kiest als ‘positief’ of ‘negatief’ te bestempelen!).
Winnen is de bevestiging van uw handelen en verliezen is uw kans op verandering, om iets nieuws te leren.

5. Omgeving beïnvloeden
U heeft het vermogen en de energie om uw omgeving volgens uw denkbeelden, wensen en behoeften te beïnvloeden.

 

Integrity

 

Credo
Met deze principes in gedachte, lees de volgende regels hardop … en voel voor uzelf waar u hapert, waar u weet – of twijfelt – of wat u zegt, waar is voor u. Want dan heeft u kennelijk nog wat te leren!

Integrity - KingIk blijf collegiaal
Ik neem initiatief
Ik ben enthousiast
Ik ben betrouwbaar
Ik ben loyaal

Ik werk
om te werken
en doe dat goed …
… ik creëer werk

Ik maak mijn werk af
Ik doe vandaag wat
vandaag gedaan moet worden

Ik ben klantgericht
Ik weet wat service is
Ik bel een klant nog eens op
Een klacht zet ik om in een kans
Ik ken de waarde van een interne klant

 

Met dank aan Dolf van Roode, een kanjer van een trainer. Ik mis je!

 

]]>
https://www.perfectpresentation.nl/5-werkprincipes/feed/ 0
Interpunctie – symbolen om een ‘plattegrond’ tot leven te brengen https://www.perfectpresentation.nl/interpunctie/ https://www.perfectpresentation.nl/interpunctie/#comments Mon, 28 Jan 2013 11:00:14 +0000 http://davidbloch.nl/davidsblog/?p=1914 Stel, er zijn geen regels over interpunctie. Of dat interpunctie niet eens bestond. Dan zou u kunnen volstaan met de volgende tekst:

we leven steeds meer in een multifunctionele multitasking wereld met snelle beelden en flitsende teksten daarentegen wordt het geschreven woord steeds vlakker en steeds eenvoudiger een juiste interpunctie is één van de middelen om een platte tekst tot leven te brengen en om u beter te profileren

Met leestekens (waaronder de hoofdletter en regelindeling), juiste interpunctie en een bescheiden gebruik van cursivering komt de tekst tot leven:

We leven steeds meer in een multifunctionele, multitasking wereld met snelle beelden en flitsende teksten.
Daarentegen wordt het geschreven woord steeds vlakker en steeds eenvoudiger.
Een juiste interpunctie is één van de middelen om een platte tekst tot leven te brengen én om u beter te profileren!

Clear communicationGeef toe: interpunctie helpt om een tekst inzichtelijker te maken.
Lees even verder voor een korte uitleg van een aantal essenties van een zinnige en consequente interpunctie.

. [punt]
Hiermee laat u zien dat de zin eindigt.

, [komma]
Te gebruiken om een onderbreking in uw woordenstroom aan te brengen, om iets aan te vullen, om een betekenis toe te voegen.

Ziet u het verschil tussen deze twee zinnen?

Pas op David.
Pas op, David.

Of:

Dank David voor xyz.
Dank, David, voor xyz.

De komma helpt dus om misverstanden te voorkomen.

’ [apostrof]
Dit is Davids boek. Dat is Indra’s boek.

Waarom de ‘bezittelijke s’ met een apostrof bij Indra? Omdat as een eigen, bestaand woord is.
Gebruik deze apostrof om verkeerd lezen te voorkomen. Het is dan ook een leesteken.
Dat David’s steeds meer gebruikt wordt, is te wijten aan de invloed van de Engelse taal.

Er is ook een weglatingsapostrof, waar ’s avonds voor des avonds staat. Let wel:

's Ochtends

Het tweede is juist. Het eerste is onjuist, maar dat ligt aan Word – het programma kent geen verschil tussen een openingsaanhalingsteken en een weglatingsapostrof.
Dit is dus helemaal mis:

Back to the 70'

Let wel: een komma ligt op de regel, een apostrof zweeft boven de regel.

– [koppelteken]
Te gebruiken om woorden, die bij elkaar passen maar nog niet één woord zijn, te verbinden. Bijvoorbeeld: ‘mede-oprichter’, ‘oud-burgemeester’.
Ook in namen, zoals ‘mevrouw Janssen-Bolsma’.
(De versie ‘mevrouw Janssen – Bolsma’ is dus incorrect.)

Vaak wordt het koppelteken als zogenaamde bullet gebruikt. Dan volgt er een spatie voor het eerste woord van de opsomming.

– [gedachtestreep]
Om een tussenzin te plaatsen binnen een zin. De gedachtestreep – met aan weerszijden een spatie – kunt u evengoed door (…) [haakjes] vervangen.

Word verandert een ‘gewoon’ koppelteken in een bredere gedachtestreep.

: [dubbelepunt]
Kortom: ik ga niet, ik heb wat beters te doen.
Zij zei: “Neem ook wat bloemen mee!”
Er volgt nog iets. De bewering is nog niet af.

Na een dubbelepunt volgt een kleine letter, zoals in het eerste voorbeeld. In het tweede voorbeeld hoort juist een hoofdletter vanwege de aangehaalde tekst.

; [puntkomma]
Te gebruiken in een zin die bestaat uit twee (of meer) zelfstandige zinnen die nauw met elkaar te maken hebben. Toetsen of een puntkomma klopt? Als u het door een punt kunt vervangen, dan klopt het.
Het vierde kwartaal ligt achter ons; 2012 is geschiedenis.
Het volgende is een voorbeeld van het vaak doch foutief voorkomen van een komma, waar nou juist een puntkomma behoort te staan:
Het formulier kunt u aanvragen bij het secretariaat, dit kan ook via onze website.

Een ander – en overbodig – gebruik van de puntkomma is aan het einde van iedere regel in een lijst, zoals met bullets. Omwille van de leesbaarheid kunt u gerust deze puntkomma’s alsook de laatste punt weglaten.

“…” [dubbele aanhalingstekens] en ‘…’ [enkele aanhalingstekens]
Ze zijn leestekens die gebruikt worden om aan te geven dat een uitspraak, citaat of zin letterlijk wordt weergegeven (aangehaald). Afhankelijk van de taal en het medium kunnen aanhalingstekens verschillende vormen aannemen (zoals «…» in Frankrijk en delen van België).

Jan zei: “Hallo.”
Jan zei: “Frank zegt dat hij ‘ziek’ is!”
(Ironisch bedoeld.)
Let wel: het afrondende leesteken van de zin (. ? !) hoort binnen het afrondende aanhalingsteken behalve in zo’n voorbeeld met citaat:

Ik stoor me aan het gebrek aan komma’s zoals in “Dank je beste David voor je bericht”.
En ook hier:
“Interessant,” zei hij.
“Interessant!” reageerde hij enthousiast.
“Interessant?” vroeg hij.

Een laatste reden om nog meer aandacht te besteden aan een juiste interpunctie
Als u klantgericht wilt schrijven, dan helpt u uw lezer uw woorden te volgen en makkelijk te begrijpen.
De ‘leessignalen’ van interpunctie zijn een juist middel om dit doel te bereiken!

 

Clear communication (2)

]]>
https://www.perfectpresentation.nl/interpunctie/feed/ 6